Nyheter

Peab gör ny emission av gröna obligationer

Peab har framgångsrikt emitterat gröna obligationer om totalt en och en halv miljarder svenska kronor. Intresset för emissionen var mycket stort och totalt uppgick antalet investerare till omkring 150. Medlen ska finansiera gröna investeringar som bidrar till Peabs arbete med att nå de uppsatta klimatmålen.

Peab emitterade obligationer den 13 juni 2024 till ett totalt värde om en och en halv miljarder svenska kronor. Obligationerna har en löptid på 3 år respektive 4,5 år. På 3 år emitterades 900 miljoner kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 2,30 procentenheter. På 4,5 år emitterades 600 miljoner kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 2,70 procentenheter.

Medlen från emissionen ska användas till att finansiera investeringar inom gröna byggnader, ECO-effektiva och cirkulära produkter och produktionsprocesser, rena transporter samt vattenhantering och hantering av föroreningar.

– Vi är mycket glada över marknadens stora intresse för våra gröna obligationer. Vi har en tydlig plan för att ställa om verksamheten till att bli klimatneutral och den här emissionen är en viktig del i det arbetet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Peab har slagit fast två delmål på vägen mot slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten från insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.

Emissionen av gröna obligationer gjordes inom ramen för Peabs svenska MTN-program och det nyligen uppdaterade ramverket för grön finansiering. Ramverket har granskats av det oberoende bolaget Sustainalytics, som slår fast att det är robust, transparent och i linje med den senaste marknadsstandarden. Senast Peab emitterade gröna obligationer var 2021, till ett värde om 1,5 miljarder svenska kronor.

Likviddagar är den 20 juni och den 24 juni. I samband med emissionen har Peab återköpt obligationer till ett värde om 150 miljoner kronor (ISIN SE0013104692) med förfall den 6 september 2024.

Transaktionen arrangerades av Nordea, SEB och Swedbank.