Nyheter

Rapport: IT-utrustning blir liggande i förråd – halva värdet av IT-utrustningen förloras

Svenska företag och organisationer lägger ner miljoner på IT-utrustning som inte används. I genomsnitt förvaras oanvända datorer, telefoner och annan utrustning i tre år innan de återvinns eller återbrukas. Detta innebär att företag slösar bort halva värdet av sin IT-utrustning. Det visar rapporten “IT-berget 2024” från det cirkulära IT-bolaget 3stepIT.

Samma rapport konstaterar att endast var sjätte (17%) företag och organisation i Sverige hanterar sin IT-utrustning cirkulärt och säkerställer att den återbrukas eller återvinns direkt efter avslutat användning. I genomsnitt uppskattar respondenterna att tiden som IT-utrustning lagerhålls uppgår till 2,9 år. Tiden motsvarar en hel rekommenderad livscykel för en laptop enligt flera tillverkares rekommendationer*. Det motsvarar en värdeminskning motsvarande halva IT-utrustningens värde.

– Resultatet är alarmerande. När datorer hålls inlåsta i förråd måste ny utrustning produceras för att täcka upp marknadens efterfrågan – med onödig klimatpåverkan som följd. Vi ser även från vår egen statistik att IT-utrustningen tappar nästan halva sitt värde under dessa tre år, säger Robert Åholm, Sverigechef på 3stepIT.

Baserat på en genomsnittlig användningstid om tre år innebär undersökningsresultatet att svenska företag och organisationer har en dator eller telefon i lager för varje enhet som används. Förvaringen kan ske i företagens egna förråd, i lager hos underleverantör eller hemma hos medarbetare eller tidigare anställda.

Under året har budgetar pressats inom såväl privat som offentlig sektor och ”hårdare sparkrav” anges som det främsta skälet till att överväga att köpa tidigare använd och rekonditionerad IT-utrustning.

– Vi ser en ökad efterfrågan på rekonditionerad IT-utrustning som inte kan tillgodoses när så mycket IT-utrustning hålls borta från marknaden. För att ta bort den kostsamma och miljöpåverkande lagringstiden av IT-utrustning krävs ett systematiskt arbete för anskaffning, hantering och återtag, säger Robert Åholm.

Om IT-berget 2024

IT-Berget 2024 är den andra upplagan av 3stepIT:s rapport om svenska verksamheters kunskap och inställning till cirkulär IT. Rapporten baseras på en undersökning av Mantap Global på uppdrag av 3stepIT med webbintervjuer av 1020 beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp, såsom inköpschefer, upphandlingschefer, CIO, hållbarhetschefer och verksamhetschefer.

Om 3stepIT

3stepIT är experter på cirkulär IT och hjälper företag minska kostnader och klimatavtryck genom att etablera processer som omfattar anskaffning, hantering (asset management) och återtag av IT-utrustning. 3stepIT samlar in fler än 280 000 datorer, mobiler och surfplattor varje år för återanvändning och återvinning. 3stepIT grundades 1997 och har cirka 450 medarbetare i åtta länder.

Foto: Alexandra_Koch