Nyheter

Hållbarhetsarenans program i Almedalen

Text: Sustanable Innovation

Att skapa ett hållbart samhälle är vår tids största utmaning. Vilken framtid vill vi lämna efter oss till våra barn och barnbarn? Under politikerveckan i Almedalen är Hållbarhetsarenan den givna platsen för samtal och diskussioner om detta.

Här får du ta del av goda exempel och innovativa lösningar. Att aktörer från olika delar av samhället möts och hittar vägar framåt är av yttersta vikt för att vi ska komma vidare i omställningen. I år bjuder vi på över 40 event tillsammans med våra nästan 50 medarrangörer. Nedan hittar du hela programmet för Hållbarhetsarenan 2024, hoppas att vi ses ombord!

Tisdag 25 juni: Hållbar energi 

09.15 – 10.00 / Halvtid för regeringen – hur går det med klimatpolitiken?
10.00 – 10.45 / Hur kan vi skapa ett klimatsmart arbetspendlande?
13.00 – 13.45 / Hur lyckas vi med den gröna omställningen?
14.15 – 15.00 / Flexibilitet – är elmarknaden redo?
14.30 – 15.15 / Energigemenskaper – här för att stanna?
14.45 – 15.30 / Alla pratar plast – hur kan olika branscher samverka för minskad klimatpåverkan?
15.45 – 16.30 / Hur blir kläder till ny råvara för modeindustrin?
16.00 – 16.45 / Ny energi för Sverige – hur solparker, batterier och power-to-x kan bidra till ett hållbart elsystem
17.00 – 17.45 / Fossilfri avfallshantering 2045 – är det möjligt?
17.00 – 18.30 / FörnyBAR – hur kan nutidens och framtidens energilösningar ge oss ett hållbart elsystem?

Onsdag 26 juni: Hållbar mobilitet

08.30 – 09.15 / Hur kan nya affärsmodeller driva omställningen?
08.30 – 09.30 / Konsumenterna, företagen och framtiden – hur blir det egentligen?
10.00 – 10.45 / Kan delade elverktyg skapa hållbar trädgårdsskötsel?
10.15 – 11.00 / Klarar företagen sina vetenskapligt baserade klimatmål och hur ser samspelet med politiken ut?
11.30 – 12.15 / Hur bidrar bättre klimatrapportering till en snabbare omställning?
11.30 – 12.15 / Gävle klimatavtal – ett offensivt initiativ inom transportsektorn
11.45 – 13.30 / Städer som katalysator för grön omställning, vad krävs av kommuner och näringsliv?
12.45 – 13.30 / Hur kan energigemenskaper bli en folkrörelse?
14.00 – 14.45 / Hur ska EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) granskas?
14.00 – 14.45 / Mycket står på spel, ska vi leda eller följa elektrifieringen av tunga transporter?
15.30 – 16.15 / Finanssektorn och hållbarhet – lyckas vi driva kapitalet mot hållbara investeringar?
16.00 – 16.45 / Hållbar e-handel – nu, då och framåt

Torsdag 27 juni: Hållbart byggande

09.15 – 10.00 / Återhus – att bygga hus av hus, en uppskalning av forskningen kring återbruk av betong
10.00 – 11.00 / Når vi ett klimatneutralt byggande till 2030?
10.30 – 11.15 / Hur fasar vi ut farliga kemikalier ur byggmaterial?
10.30 – 11.15 / Går det att skala upp återbruksarbetet i byggnader med skanner?
11.30 – 12.30 / Inköpet som möjliggörare i omställningen?
11.45 – 12.30 / Den hållbara kalkylen – när lönsamheten blir en hållbarhetsmotor
12.00 – 12.45 / Gröna byggen i fokus: Hyllie Terrass och innovationer för hållbarhet
13.00 – 14.45 / Vilka politiska beslut krävs för att bättre stimulera ett hållbart byggande?
13.15 – 14.00 / Hur skapar vi förutsättningar för den biobaserade ekonomin att bidra till ett hållbart byggande?
14.30 – 15.15 / Familjeskogsbrukens värde i klimatomställningen för samhällsbyggnad
14.30 – 15.30 / Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen?
15.15 – 16.15 / Hur kan vi snabbt skala upp de hållbara lösningar som kan göra skillnad idag?
16.00 – 16.45 / Hur kan vi använda digitaliseringens kraft för att göra bygg- och fastighetsbranschen klimatsmart?
16.45 – 17.30 / Nu ryker stuprören – så bygger vi hållbara attraktiva livsmiljöer för alla

Våra arrangörer: 
ASTER / Avfall Sverige / Byggvarubedömningen / Carbonzero – Prodikt / ElectriCITY Innovation / Envista / Ethos / Exponential Roadmap Initiative / Göteborgs universitet / Hagainitiativet / HBV / Huddinge kommun / Hållbart Stockholm 2030 / If Skadeförsäkring / Internetstiftelsen / IQ Samhällsbyggnad / Karlstads Energi / Klimatarena Stockholm / Klimatkollen / LFM30 Malmö / Mistra Geopolitics / Mälarenergi / Nordic Climate Group / Nätverket för solparker / Plant / Power Circle / RISE / Scan to Reuse – konsortiet / Science Park Borås / ShiftSweden / Stockholm Environment Institute / Stockholm Exergi / Stockholm Green Innovation District / STUNS / Sustainable Innovation / Söderenergi / Södra skogsägarna / Sysav / Tekniska verken / The Pathways Coalition / Urban Twin Transition Center / Uppsala universitet / Vattenfall Eldistribution / ViaEuropa / Viable Cities / Återhuskonsortiet / Östergötland Bygger KlimatNeutralt / 2050 Consulting