Nyheter

Ny dokumentärserie från World Ocean Council visar Purinas arbete med återuppbyggnaden av viktiga havsekosystem

Serien ”Blue Horizons” som har producerats av BBC StoryWorks Commercial Productions och finns nu tillgänglig på BBC. Två avsnitt fokuserar på Purina Europes arbete med att återställa 1500 hektar marina miljöer fram till 2030.

Överfiske, föroreningar och klimatförändringar har skadat nästan hälften av världens hav och resulterat i dramatisk förlust av marina livsmiljöer. För att bidra till att tackla denna utmaning samarbetar Purina Europe med experter för att återställa flera arter som ger viktiga livsmiljöer för marint liv, såsom fisk, som är en del av Purinas utökade leverantörskedja.

Avsnitt 1: Sjögräs och ostrons betydelse för havets hälsa

I Nederländerna samarbetar Purina Europe med Oyster Heaven och The Seagrass Consortium, representerat av grundaren Sea Ranger Service, för att återställa sjögräsängar. Detta avsnitt visar hur Oyster Heaven, en organisation för marint bevarande, återuppbygger förlorade ostronrev. Ostron genererar biologisk mångfald, ger hem åt många olika arter och förbättrar vattenkvaliteten, vilket gör att mer solljus når sjögräsängar och gör att de kan frodas. Det presenterar också företaget Sea Ranger Service, som arbetar med att plantera sjögräsängar, tillsammans med professor Dr Laura Govers från University of Groningen, som leder forskningen som en del av The Seagrass Consortium. Sjögräs är en viktig art som hjälper till att öka biologisk mångfald och fånga kol.

Avsnitt 2: De försvinnande tångskogarna

Det andra avsnittet utforskar Purina Europes samarbeten med Urchinomics och miljöpåverkansföretaget SeaForester för att återställa tångbäddar i Norge. Ett överskott av sjöborrar, orsakat av minskningen av deras naturliga rovdjur, har lett till överetablering av tångbäddar. Urchinomics tar bort överskottet av sjöborrar, medan SeaForester använder tekniker som mobila tångplantager för att återställa snabbt försvinnande tångskogar. Detta kommer att hjälpa till att återställa tång som fungerar som en naturlig vattenrenare och öka biologisk mångfald i området.

Avsnitt 3: Hur tång kan förändra modernt jordbruk

Som en del av Nestlés åtagande att få 50% av sina viktigaste ingredienser från regenerativt jordbruk till 2030 utforskar Purina nya jordbruksmetoder. Företaget stöder en studie, ledd av bransch- och vetenskapsexperter inklusive Fera Science Ltd., för att undersöka rollen av tångbaserade biostimulanter för markhälsa och växters prestation. Det tredje avsnittet visar fältförsök på en gård med brittiska jordbrukaren Ben Hadingham, där den potentiella effekten av tångbaserade biostimulanter testas på hans spannmålsgrödor.

Projekten i Nederländerna och Norge är en del av Nestlé Purina PetCare Europes bredare Ocean Restoration Programme som lanserades i år. Målet är att återställa 1 500 hektar – motsvarande cirka 3 700 fotbollsplaner – av marina livsmiljöer till 2030. Genom programmet samarbetar Purina Europe med ett antal expertorganisationer som arbetar med att återställa arter som ger kritiska marina livsmiljöer som går förlorade.

– Blue Horizons-serien visar vårt engagemang för att främja återuppbyggnaden av jord- och havsekosystem. Som en del av det är vi engagerade i att begränsa förlusten av biologisk mångfald i vår utökade leverantörskedja för fiskbiprodukter och fokuserar därför på återställning av marina livsmiljöer. När den biologiska mångfalden i havet minskar dramatiskt krävs samlade ansträngningar för att driva återställning i stor skala, säger Kerstin Schmeiduch, Director of Corporate Communications and Sustainability vid Nestlé Purina PetCare Europe.