Nyheter

Varannan väljare välkomnar hårdare regler för länder för att nå EU:s klimatmål

När Europa gick till valurnorna var klimat och hållbarhet högt upp på agendan. Stena Recycling har frågat 5 000 medborgare från Norden och Polen om hur de ser på unionens ambitioner och möjlighet att nå sina klimatmål. Varannan tror inte att EU:s klimatmål om sänkta utsläpp nås till 2030 och många efterlyser hårdare regleringar och tuffare krav. Stena Recyclings undersökning är genomförd av Ipsos i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen i maj 2024.

Mer än varannan i de fyra nordiska länderna i undersökningen anser att det är nödvändigt med hårdare regleringar för medlemsländer som inte följer lagstiftning om klimat och hållbarhet. I Polen tycker 40 procent att strängare regleringar krävs. Inom en snar framtid kommer nya EU-regler kring greenwashing (Green Claims Directive).

Det ska göra det svårare för företag att påstå saker om sitt hållbarhetsarbete som inte stämmer. Detta välkomnas av respondenter i samtliga länder. Närmre 60 procent svarar att de kommer lita mer på att informationen om företagens hållbarhetsarbete stämmer med den nya lagstiftningen på plats.

– Under årets EU-val blev det tydligt att klimat och hållbarhet prioriteras högt bland många människor. Vår undersökning visar att även om många är skeptiska till om klimatmålen kommer att nås, är majoriteten övertygade om EU:s förmåga att göra skillnad genom nya regler och lagstiftning. För oss som en aktör inom återvinning och möjliggörare inom den cirkulära ekonomin är det här viktiga insikter och det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Ulf Arnesson, Executive Director, Business Development på Stena Recycling.