Nyheter

Hercules Grundläggning först med EPD för återbrukad spont

Som första grundläggningsföretag i Sverige har nu NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning EPD på återbrukad stålspont. Genom att använda återbrukad spont går det att kraftigt reducera den klimatpåverkan som tillverkningen av ny stålspont innebär.

Hercules undersökning visar att återbrukad spont ger en minskning av klimatpåverkan från sponten på upp till 90 procent jämfört med nyproduktion.

– Vi är glada att vi är det första grundläggningsföretaget i Sverige med EPD på återbrukad spont, och framför allt att det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett sätt att kraftigt minska deras klimatavtryck. Detta är ett starkt komplement till vår redan existerande EPD på betongpålar, säger Håkan Hakeröd, chef för Hercules Grundläggning.

En livscykelanalys gjord av Hercules ligger till grund för publiceringen av Sveriges första EPD (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration) på återbrukad spont. Den redovisar den klimatpåverkan som hantering av återbrukad spont ger upphov till. Sponten används av Hercules Grundläggning i olika byggprojekt och returneras sedan till Hercules Grundläggnings anläggning där den genomgår processer som möjliggör återanvändning.

EPD:n som tagits fram syftar till att belysa de minskade negativa effekterna för klimatet. Vid återbruk av spont är klimatpåverkan 4 kg CO2-ekvivalenter per meter vilket minskar klimatpåverkan från sponten med upp till 90 procent jämfört med nytillverkad spont.