Nyheter

Nationell insamlingskris: Svenska konsumenter misslyckas med plastinsamlingen

Trots att Sverige har den nödvändiga infrastrukturen för att återvinna plastförpackningar och kraftigt minska utsläppen, visar färska beräkningar att mindre än 30 procent samlas in av konsumenterna. Resterande förbränns, vilket orsakar utsläpp motsvarande hela inrikesflyget. Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris i Sverige som hindrar klimatarbetet.

Plastförbränningen står för 7 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Naturvårdsverket. Med Site Zero i Motala finns all nödvändig infrastruktur för att återvinna plastförpackningarna och skapa en cirkulär plastekonomi. Vinsten är minskade utsläpp och minskat fossilberoende, samtidigt som marknaden får tillbaka återvunnen plastråvara. En avgörande faktor för att systemet ska fungera är att konsumenterna samlar in/källsorterar plastförpackningarna.

— Vi har en bild av att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller klimatomställningen. På fler sätt är det sant, men när det gäller att samla in våra plastförpackningar får vi underkänt. Att vi inte ens når upp till 30 procent kan inte omnämnas på annat sätt än att vi har en nationell insamlingskris i Sverige, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, som står bakom de nya beräkningarna.

Tidigare undersökningar visar att nio av tio svenskar anser att källsortering är viktigt, och 72 procent är medvetna om klimat- och miljönyttan. Ändå hamnar plasten i hushållsavfallet och går till förbränning.

— Vi måste förändra vårt beteende och förstå konsekvensen av att slänga förpackningarna i soporna. Förbränningen av dessa motsvarar utsläppen från hela inrikesflyget, berättar Mattias Philipsson.

Måste gå från 30% till 80% insamling

För att nå Sveriges och EU:s klimat- och återvinningsmål krävs att minst 80 procent av plastförpackningarna samlas in. Vi behöver alltså gå från 30 procent till 80 procent.

Inom några år kommer de flesta kommuner i landet ha infört fastighetsnära insamling, alltså möjligheten att sortera i anslutning till villan. Men det kommer inte räcka.

— Fastighetsnära insamling kommer öka insamlingsgraden, men vi vet från de cirka 70 kommuner som redan har systemet att det rör sig om en begränsad ökning, och den är otillräcklig, konstaterar Mattias Philipsson.