Nyheter

Nio av tio svenskar beredda att ändra sin livsstil för att leva mer hållbar

Trots att lågkonjunkturen fått många att prioritera ner hållbara köp, svarar nio av tio svenskar att de är beredda att ändra i sin vardag för att leva mer hållbart. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenska folkets syn på hållbarhet som genomförts för sjätte året i rad.

Undersökningen som har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Elgiganten, Öresundskraft och Sodexo har genomförts sedan 2019. Den visar hur det senaste året med lågkonjunktur och höjda räntor har fått oss att prioritera ner hållbara investeringar.

Exempelvis har andelen som säger sig vara intresserade av att köpa elbil minskat med 17 procentenheter under det senaste året. Vi kan också se hur andelen som är villiga att betala extra för hållbarhet har minskat. Trots detta syns ett stort engagemang för hållbarhet. 70 procent skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag. 94 procent kan tänka sig att köpa begagnade produkter och 89 procent säger sig vara beredda att ändra i sin vardag för att leva mer hållbart.

– Vi kan se hur inflationen och en dyrare vardag har minskat villigheten att betala mer pengar för hållbara produkter och tjänster, men ambitionen att leva hållbart är fortsatt stor, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Undersökningen visar också en efterfrågan på mer information om företags hållbarhetsarbete. 84 procent tycker att det är svårt att veta om ett företag är hållbart eller inte och 60 procent säger sig vilja ta del av företags hållbarhetsrapportering inom ramen för det nya hållbarhetsdirektivet CSRD.