Nyheter

Stockholmsbaserade Frigotech ansluter till Nordic Climate Group

Nordic Climate Group förstärker sin position i Stor-Stockholm genom förvärvet av Frigotech. Frigotech fokuserar på kommersiell kyla och utför service, installationer samt jour och övervakning till bland annat livsmedelsbutiker, läkemedelsindustrier och lager. Bolaget har en gedigen erfarenhet av kyltekniska lösningar med CO2 (koldioxid) och har historiskt exporterat både komponenter och kylspecialister till stora delar av världen.

Frigotech är ett välkommet och betydelsefullt tillskott till Nordic Climate Group, som befäster sin position som Nordens ledande aktör inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Frigotech grundades 1986 och är väl inarbetade i Stockholmsregionen. Bolaget omsätter 29 miljoner SEK och har idag 14 anställda.

– Att ansluta till Nordic Climate Group är ett betydelsefullt och viktigt steg för Frigotech. Genom att bli en del av gruppens omfattande nätverk av specialister och experter på området kyla, får vi tillgång till en ovärderlig kunskapsbank och erfarenhetsutbyte, vilket känns särskilt viktigt i en tid när branschen står inför en övergång till naturliga köldmedier. Det här gör att vi kan växa och stärka vårt erbjudande om att leverera hållbara, högkvalitativa lösningar och tjänster till våra kunder, säger Thomas Nyström, VD, Frigotech.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Frigotech, precis som de andra bolagen som ingår i gruppen, jobbar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare bolagsledning kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Sedan tidigare finns Stockholmsbolagen El- och kylservice, Kylgruppen, Kylmästarna, Labkyl och TIMAB med i Nordic Climate Group.

– Detta förvärv är ett betydande steg för Nordic Climate Group och stärker vår position i Stockholm samtidigt som vi utökar vårt tjänsteutbud. Frigotech har en imponerande historik, inte allra minst inom CO2, och ett starkt rykte inom kommersiell kyla. Vi ser fram emot att integrera deras kompetens och resurser i vår verksamhet, säger Mikael Anjou, Sverigechef, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv.