Nyheter

Prästängsskolan byggs upp igen – med hjälp av återbruk

Nu drar arbetet med att återställa Prästängsskolan i Alvesta i gång. Rivningen av de brandskadade byggnaderna startar i augusti med målet att skolan ska vara helt återuppbyggd våren 2027. I projektet kommer Alvesta kommun och AllboHus att för första gången bygga nytt med delvis återbrukat material.

Möjligheten till cirkulärt byggande har skapats av flera andra pågående projekt, som renoveringen av Skatelövsskolan och bygget av multiarenan och ett nytt kontaktcenter på kommunhuset i Alvesta. Samtidigt grundar det sig i hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett politiskt beslut om att sänka koldioxidutsläppen i kommunen.

– Vi ska ta vara på våra resurser klokt och på så sätt investera i framtiden och de unga. Vi kan inte återanvända allt, men med anlitad kompetens väljer vi det som är bra och av god kvalitet, säger Lars Engborg, fastighetschef på AllboHus.

Under våren har det gjorts materialinventeringar på både Prästängsskolan och de andra projekten för att se över vad som kan användas när skolan byggs upp igen.

– Det som återbrukas behöver inte bli samma som det en gång var. En dörrkarm kan till exempel bli en tröskel. Kanske kan det här arbetet även implementeras i lärandet och ge mervärde? Vi är nya på detta och tar inspiration av andra kommuner som har lyckats väldigt bra, säger Lars Engborg.

Sedan branden på Prästängsskolan den 11 juli 2023 har det pågått en polisutredning tillsammans med försäkringsärenden, en behovsanalys hos utbildningsförvaltningen, samt en detaljplanprocess som ännu inte är klar med anledning av överklaganden. Utgångspunkten är att bygga en skola med plats för 300 elever, som tillsammans med en ny skola på Aringsås på sikt ska minska den långvariga trångboddheten.

– Det finns mycket känslor kring branden och historiken med trångboddhet på skolan. Vi i personalen har länge längtat efter att det ska hända något och det här blir en ny gnista för både oss och eleverna, säger Linda Holmer, rektor på Prästängsskolan.