Nyheter

Skövde Energi ansöker om bidrag för satsning på vätgasproduktion

Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde.

– Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5 MW elektrolysör och en produktionsvolym på 775 352 kg vätgas per år vid en 100% användningsgrad. Vätgasen ska produceras med hjälp av förnybar el från elnätet enligt ett PPA (Power Purchase Agreement) som uppfyller alla kriterier för förnybar vätgas i elområde 3. Elektrolysören planeras att byggas på fastigheten Skövde 5:241 intill Skövde Energis kontor på Energivägen.

-Var femte person som jobbar inom industrin i Sverige är anställd i ett företag i Västra Götaland. Den fortsatta utvecklingen i vår region är avgörande för hela AB Sverige. Nu har vi möjligheten att bygga konkurrenskraft kring omställningen av energisystemet genom att satsa på vätgas, säger Katarina Jonsson, styrelseordförande Skövde Energi.

– Vätgas är en utmärkt energibärare som kan bidra med flera nyttor i ett fossilfritt energisystem. Intresset för vätgas är stort i Europa. Det är viktigt för såväl Sveriges som Skaraborgs konkurrenskraft att utveckla en strategi för utbyggnad av denna infrastruktur, säger Sammy Tanhua.

Svar på ansökan väntas under hösten 2024.

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringsstödet gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet går till olika typer av investeringar som ger hög klimatnytta och kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.