Nyheter

Strategiskt partnerskap mellan E.ON och OX2 ska öka fossilfri elproduktion i södra Sverige

E.ON och OX2 tecknar ett samarbetsavtal om att E.ON ska köpa sol- och vindenergi från projekt i elområde 3 och 4 som idag är under utveckling. På det viset kan E.ON bidra till att främja utbyggnaden i de områden där behovet är som störst och på sikt få ner elpriserna i södra Sverige.

– Samarbetet mellan E.ON och OX2 ska bidra till att möta det växande behovet av förnybar energi i elområde 3 och 4 och samtidigt stödja uppbyggnaden av nödvändig infrastruktur för förnybara energikällor, säger E.ONs vd, Johan Mörnstam. 

E.ON ser detta som ett strategiskt samarbete för att främja utvecklingen av förnybar energi och en stabil och hållbar energiförsörjning.

– Den här satsningen tillsammans med utveckling av flexibilitetslösningar och energilagring är viktiga initiativ för att minska kostnader för elnätsutbyggnad och på sikt få rimliga elpriser för skåningar och smålänningar och alla andra i södra Sverige, säger Johan Mörnstam. 

– Vi ser en stor efterfrågan på förnybar energi och ett sådant här samarbete gör det möjligt för oss att öka takten i utbyggnaden ytterligare. Energilandskapet håller på att förändras. För att Sverige ska få upp takten på omställningen till ett elektrifierat och fossilfritt samhälle krävs nya former för samarbete. Det här partnerskapet är ett sådant exempel, säger Hillevi Priscar, Sverigeschef OX2. 

Samarbetet omfattar sol- och vindparker i elområde 3 och 4. Utbyggnaden förväntas öka tillgången på förnybar energi och ger därmed också förutsättningar för lägre elpriserna i de berörda områdena på lång sikt.

– Vårt partnerskap med OX2 handlar också om att ge en stark signal om vårt engagemang för miljön och vår långsiktiga vision om en hållbar energiframtid, avslutar Johan Mörnstam.