Nyheter

Helena Babelon är med och leder Siemens globala hållbarhetsarbete

Helena Babelon är ny Global Head of IT Sustainability på Siemens och har i uppdrag att etablera en ny, central IT-funktion som ska stötta Siemens övergripande hållbarhetsarbete. Hon kommer att utgå ifrån Siemens svenska huvudkontor i Solna.

Helena Babelon är ny Global Head of IT Sustainability på Siemens AG sedan april i år. Hon har i uppdrag att leda arbetet med att etablera och leda den globala, centrala funktionen IT Sustainability, som är ny inom Siemens AG.  Helena kommer närmast från en liknande roll på Electrolux Group, där hon under många år drev digitaliseringen av koncernens hållbarhetsramverk utifrån både miljömässiga och sociala aspekter. 2018 utökades Helenas roll till att även omfatta ansvaret för att ta fram en hållbarhetsagenda för koncernens globala IT-organisation.

IT Sustainability innebär att utveckla organisationens IT-system för att på bästa sätt stötta koncernens ambitiösa hållbarhetsarbete, samt svara mot de lagkrav som ställs inom hållbarhetsområdet. Funktionen som Helena leder har även i uppdrag att säkerställa att det finns en hållbarhetsstrategi och plan för att IT-funktionen, med bland annat datacenter, molntjänster, IT-hårdvara och inköp, drivs resurseffektivt och cirkulärt.

Ett prioriterat uppdrag för Helena kommer även att vara att säkerställa efterlevnad efter det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Report Directive (CSRD), som träder i kraft från och med januari 2025.

– Det är med stor entusiasm jag tar mig an min nya roll. Jag är tacksam för förtroendet jag har fått att bygga upp en helt ny, och länge efterfrågad, funktion. Att kartlägga, och så långt det är möjligt, linjera det interna IT-landskapet i en så stor organisation bjuder på spännande utmaningar och en potentiellt stor hållbarhetspåverkan, säger Helena Babelon, ny Global Head of IT Sustainability på Siemens AG.

I sin roll kommer Helena att rapportera till Hanna Hennig, CIO på Siemens AG, samt jobba nära Eva Riesenhuber, Global Head of Sustainability.