Nyheter

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

Regeringen har idag utsett professor Maria Pettersson och professor Olof Johansson Stenman till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet. De tillträder den 1 juli 2024.

De nya ledamöterna ersätter docent Annika Nordlund och professor Patrik Söderholm vars förordnanden planenligt löper ut den 30 juni 2024.

Maria Pettersson är professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå Tekniska Universitet och forskar bland annat om rättens roll för genomförandet av olika typer av miljömål. Ett särskilt fokus ligger på tillståndsprocesser för industriell verksamhet.

Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och forskar bland annat om styrmedel och fördelningsfrågor inom ramen för miljöekonomi, beteendeekonomi och offentlig ekonomi.

– Vi välkomnar de nya ledamöterna som kommer att bidra till rådets tvärvetenskapliga inriktning med sina djupa expertkompetenser och breda erfarenheter säger Åsa Persson, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Som ett led i att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen lämnar rådet, enligt sin instruktion, förslag på nya ledamöter till regeringen som sedan beslutar i frågan. Förordnandena ges för en bestämd tid, normalt högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i följd för övriga ledamöter. Detta innebär att ledamöterna byts ut med viss regelbundenhet.