Nyheter

Debatt: ”Teckna landsbygdsmiljöavtal för hållbart resande”

”Vi förslår en modell där kommuner och regioner förhandlar kring vilka satsningar som ska göras i respektive kommun.”

Det skriver Emma Lund, Forskningsansvarig Trivector Traffic och Anders Roth Mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Acceptans- och rättvisefrågor har blivit allt viktigare när det gäller klimatomställningen. Flera utredningar pekar på behovet av kompensation för boende på landsbygden. Att subventionera inköp och laddning av elbilar är bra, men räcker inte. Vi föreslår landsbygdsmiljöavtal, med åtgärder både för att stärka tillgången till service och för att underlätta hållbart resande.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/teckna-landsbygdsmiljoavtal-for-hallbart-resande/

Foto: Автошкола ТЕХНИКА