Nyheter

Genova och E.ON samverkar för hållbar utveckling i nya stadsdelen Viby

Fastighetsbolaget Genova och energibolaget E.ON har undertecknat ett samverkansavtal för att främja hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Viby, som växer fram i Brunna norr om Stockholm.

Den nya stadsdelen Viby ska omvandlas från en övergiven handelsplats till en levande stadsdel med cirka 850 bostäder, förskola, grundskola, dagligvaruhandel och närservice.

På torsdagen undertecknades avtalet, som innehåller en tydlig vision, mål och specifika aktiviteter för att göra Viby resurs- och energieffektiv.

–Med vår kretsloppsanläggning i närliggande Högbytorp utnyttjar vi samhällets restflöden och återger närproducerad energi. Tillsammans med Genovas imponerande hållbarhetssatsning i Viby kan vi utveckla smarta system för energilagring, energistyrning och laddinfrastruktur, säger Charlotte Reidhav, försäljningschef på E.ON Energiinfrastruktur.

– Viby är ett fantastiskt projekt där E.ON och Genova tillsammans antagit utmaningen att gemensamt fokusera inom tre områden; energieffektivitet, energiflexibilitet och energiförsörjning. Vår ambition är att denna samverkan kan komma att resultera i ett integrerat Positive Energy District-koncept, säger Henrik Raspe, chef projektutveckling, Genova.

I samverkansavtalet för Viby kommer E.ON och Genova att verka för att stadsdelen planeras och byggs med ett hållbart helhetsperspektiv. Målet är att säkerställa att den energi som distribueras och produceras används på ett resurseffektivt sätt.

PÅ bilden: Charlotte Reidhav från E.ON och Henrik Raspe från Genova undertecknar avtalet för resurseffektiv energianvändning i den nya stadsdelen Viby i Brunna, norr om Stockholm

Foto: Lena Berglund, E.ON