Nyheter

Ny mall hjälper upphandlare göra rätt

Text: Tina Lövrander

Arbetar du med att upphandla fordon och transporter i offentlig sektor? Då behöver du redovisa att ni uppfyller kraven på ”rena fordon” enligt det nya EU-direktivet Clean Vehicles DirectiveNu har BioDriv Öst tagit fram en mall som ska underlätta rapporteringen.

– Vår CVD-mall förenklar administrationen kopplad till lagkraven och är intressant för tjänstepersoner på kommuner, regioner och myndigheter, säger Ulf Troeng, sakkunnig i styrmedel och upphandling på BioDriv Öst.

Enligt Clean Vehicles Directive, CVD, måste offentliga aktörer som upphandlar fordon och vissa transporttjänster se till att en viss andel av fordonen är så kallade rena fordon. För att visa att de uppfyller kraven kommer de att behöva rapportera registreringsnummer och information om bland annat drivmedel och utsläppsvärden till Transportstyrelsen.

BioDriv Öst såg behovet av en mall för att förenkla rapporteringen. Det började med att Region Sörmland hörde av sig.

– Vi var osäkra på hur vi skulle sammanfatta allt på ett bra sätt och få koll på vilka fordon som omfattas, så vi kontaktade BioDriv Öst för att få hjälp med det här, berättar Matti Härsing, mobilitetssamordnare på Region Sörmland.

Ulf Troeng nappade direkt.

– Så klart att det behövs ett verktyg, tänkte jag. Annars är det så mycket att hålla reda på för dem som upphandlar och behöver följa lagkraven, berättar han.

Hans råd till dem som upphandlar är: ställ krav på att leverantören redovisar registreringsnumren på alla fordon som kör i avtalet! Dessa uppgifter behöver sedan sparas tills de ska rapporteras in till Transportstyrelsen år 2026. Viktigt att känna till är att rapporteringen ska ske retroaktivt från och med 2021.

Region Sörmland har redan börjat använda CVD-mallen.

– Vi äger skåpbilar och andra transportfordon som vi har börjat stoppa in i mallen och det fungerar bra. Då ser vi tydligt vilka som uppfyller kraven, säger Matti Härsing.

CVD-mallen har tagits fram inom Fossilfritt 2030, ett projekt som kraftsamlar sex regioner, sex länsstyrelser och mer än fyrtio kommuner i östra Mellansverige i arbetet med transportsektorns omställning till fossilfrihet.