Nyheter

Fagerhult utforskar cirkulär process i pilotprojekt kring återvinning av aluminium

I ett pilotprojekt har Fagerhult tillsammans med Hydro Extrusion Sweden utforskat cirkulära processer för återanvändning av aluminium – med fokus på effektivitet och bibehållna materialegenskaper.

Med målet att i framtiden kunna återanvända högkvalitativ extruderad (strängpressad) aluminium från uttjänta armaturer har Fagerhult tillsammans med Hydro Extrusion Sweden utforskat möjligheten till cirkulära modeller i ett pilotprojekt.

– Många av våra armaturer har en stomme av aluminium, och vi vill säkerställa att de kan återvinnas på ett bra sätt och utan att förlora materialets kvalitet eller egenskaper. I samarbete med Hydro Extrusion Sweden utforskar vi nu hur vi kan sluta cirkeln, berättar Niclas Thulin, Hållbarhetschef på Fagerhult.

Återvinning i nytt ljus

Pilotprojektet initierades i samband med att Norwegian Property önskade att energieffektivisera byggnaden på Snarøyveien 30 i Oslo. Fagerhult såg då möjligheten att ta tillvara ett större antal Notor-armaturer, och frågan kring möjligheten till återvinning och cirkulära processer lyftes.

– Just återanvändning var inte möjlig, men eftersom det var ett större antal armaturer ville vi ta vara på materialet på bästa möjliga sätt. När armaturer av extruderad aluminium återvinns är det vanligt att materialets egenskaper nedgraderas (downgrading), och används exempelvis till pressgjutning. I detta projekt ville vi sluta cirkeln och säkerställa materialets kvaliteter genom att låta den ursprungliga producenten bearbeta materialet igen. Pilotprojektet resulterade i att aluminiumet kunde smältas ned och formas på nytt, fortsätter Niclas Thulin. Genom hela pilotprojektet har cirkulära processer och hållbara innovationer varit i fokus. Målet har varit att ta nya steg utanför det invanda och väntade – och att klara den stora utmaningen att återvinna just extruderad aluminium efter konsument – med bibehållna materialegenskaper.

– Aluminium är en unikt hållbar metall som kan återvinnas nästintill i oändlighet men precis som alla material behöver det hanteras ansvarsfullt, säger Kristian Frisk, Account Manager på Hydro Extrusion Sweden. Tillsammans kunde vi nu återvinna motsvarande 1300 kg aluminium i pilotprojektet, men den stora vinsten är de insikter vi tar med oss inför framtida projekt.

Långsiktiga lösningar

Med långsiktighet och en vilja att bidra till den hållbara utvecklingen har Fagerhult tänjt gränserna för vad som tidigare varit möjligt, och tagit ett stort steg mot att kunna möta efterfrågan på nya cirkulära lösningar.

– I nära samarbete med Hydro Extrusion Sweden har vi slutit kedjan, och vi visar tillsammans att det är möjligt att skapa nya cirkulära processer där alla våra armaturer i aluminium i framtiden skulle kunna hanteras cirkulärt, avslutar Niclas Thulin.