Nyheter

Gröna siffror när svenska återbrukspionjären sammanfattar 2023

När Rekomo sammanfattar 2023 i sin hållbarhetsrapport talar siffrorna sitt tydliga språk: efterfrågan på återbruk är större än någonsin. Under året har återbrukspionjären sålt och hyrt ut över 50 000 begagnade möbler över hela landet. Samtidigt har 2023 inneburit en acceleration av Rekomos interna hållbarhetsarbete.

Återbruksmarknaden är på framfart – det står tydligt när Rekomo, Sveriges största aktör inom återbrukad kontorsinredning, sammanfattar 2023 i sin färska hållbarhetsrapport.

Under året har Rekomo sålt och hyrt ut över 50 000 begagnade möbler till kunder över hela landet, och levererat runt 10 000 arbetsplatser. Detta har bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp på hela 2 750 ton koldioxid, jämfört med om kunden valt nyproducerade alternativ.

För att möta den rekordstora efterfrågan på återbruk har Rekomo även satsat på ett hantverk i tiden, och har under det gångna året anställt möbeltapetserare i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och initiativet har fått effekt: Under fjolåret klädde Rekomos verkstäder om runt 12 000 möbler.

I Rekomos långa kundlista för 2023 återfinns bland annat Bosch Rexroth, en ledande leverantör av hydraulik och industriell automation. När de flyttade in i sitt nya kontor i Stockholm under våren 2023 var målet att inreda med minst 17 procent återbrukad inredning, utan att göra avkall på en hög designmässig nivå. När kontoret stod färdigt hamnade andelen återbruk på hela 62 procent – ett tydligt tecken på att Rekomos gedigna utbud av möbler och kontorsinredning möter de krav som finns på den moderna arbetsplatsen idag, gällande såväl estetik som hållbarhet.

Och just att få fler befintliga och potentiella kunder att förstå de positiva effekterna av återbruk har Rekomo sett som en avgörande faktor för framgång sedan bolagets start för 30 år sedan.

– Våra affärsmål och hållbarhetsmål går hand i hand. Vi anordnar seminarier och utbildningar i hur man kan arbeta med återbruk av möbler, och riktar oss mot företag i olika branscher för att få fler att se fördelarna återbruk. Återbrukade möbler innebär inte bara en betydande miljövinst, utan utgör också en ekonomisk fördel, säger Jonas Åström, VD på Rekomo.

Under 2023 har Rekomo också accelererat sitt interna hållbarhetsarbete. Till exempel har alla längre tjänsteresor gjorts med tåg, och samtliga tjänstebilar är numera eldrivna och lätta lastbilar tankas endast med HVO100.

–För att göra ännu större allvar av våra höga hållbarhetsambitioner har vi även sett över våra leverantörer. Vi väljer att endast samarbeta med det vi kallar för ”gröna” leverantörer, det innebär att man ska uppfylla ett antal kriterier och ha ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Under 2023 har detta faktiskt lett till att vi avslutat samarbetet med två leverantörer som vi ansett inte lever upp till våra krav, säger Jonas Åström.

Rekomo har även engagerat sig för hållbarhet – såväl miljömässig som social – utanför sin kärnverksamhet. Detta gör Rekomo exempelvis genom att stödja projekt som minskar plastavfall i haven och skyddar utrotningshotade djur. Sedan flera år tillbaka stöttar Rekomo flera idrottsklubbar för unga, skänker möbler till Musikhjälpen, och har ett flerårigt samarbete med Stadsmissionen i flera städer.

– Vi står inför helt andra typer av utmaningar idag än när vi startade för tre decennier sedan – men också helt nya lösningar. Det handlar om att som företag se sitt ansvar, men också möjlighet, att fatta beslut som gynnar en hållbar omställning. Vi ser med ödmjukhet på det fortsatta arbete vi har framför oss, säger Jonas Åström.