Nyheter

LKAB, LRF och Liberalerna nomineras till Svenska Greenwashpriset 2024

Sedan 2009 har Jordens Vänner delat ut Sveriges minst attraktiva miljöpris: Svenska Greenwashpriset. Målet är att uppmärksamma allmänheten på den falska gröna marknadsföring som företag, myndigheter och andra samhällsaktörer ägnar sig åt. I år är LKAB, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund finalister. Det är allmänheten som röstar fram vinnaren.

De senaste åren har greenwashing blivit allt vanligare. Konsumentverkets rapport från 2023 visar att konsumenter vill agera hållbart men har svårt att navigera bland alla påståenden om hållbarhet och “gröna” lösningar. Med hjälp av Svenska Greenwashpriset vill Jordens Vänner folkbilda och kräva faktiska lösningar – bortom tomma, grönmålade löfte. Förra året vann den nuvarande regeringen priset för att “trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävda att de för en effektiv och ambitiös klimatpolitik”. Årets finalister följer i samma spår:

– Gemensamt för alla tre finalister är att de trots invändningar från forskare och experter fortsätter hävda att deras verksamheter är hållbara. Det är både att greenwasha, men också att underminera allmänhetens förtroende för forskning och objektiva fakta. Årets kandidater har inte bara gjort små felaktiga påståenden. Snarare har de genom att framställa enormt miljöskadliga verksamheter som lösningar på den pågående krisen, förvirrat hela samhällsdebatten om vår framtids allra viktigaste frågor, säger Leo Rudberg och Lovisa Johansson, ordförande i Jordens Vänner. 

Nomineringarna i korthet: 

Liberalernas partistyrelse nomineras för sina falska påståenden om att regeringen bedriver en effektiv klimatpolitik. Den nuvarande regeringen är den sämsta för klimatet i modern historia. Liberalerna bär skuld för samarbetet med organiserade klimatförnekare och skulle när som helst kunna avbryta detta miljövidriga styre. Istället för att ta sitt ansvar väljer partistyrelsen med miljöminister Pourmokhtari i spetsen att greenwasha regeringens katastrofala politik, som både misslyckas med att nå miljömål och respektera mänskliga rättigheter.

LKAB nomineras för sin kommunikation kring den nya gruvfyndigheten Per Geijer i Kiruna. Det statliga gruvbolaget påstår sig öppna en ny “grön” gruva – men hotar i själva verket både samers mänskliga rättigheter och en långsiktigt hållbar näring runt Kiruna. Gruvan är ett direkt hot mot två samebyar som idag nyttjar marken för renskötsel – en av Sveriges mest långsiktigt hållbara näringar. LKAB försöker dessutom aktivt dölja gruvans konsekvenser. Det är inte särskilt hållbart att svenska staten är beredda att offra den samiska lokalbefolkningens internationellt erkända rättigheter som urfolk för att få fortsätta med business as usual.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) nomineras för att gång på gång proklamera vikten av öppna landskap och betade hagmarker för den biologiska mångfalden – samtidigt som de lobbar för ett avveckla det så kallade beteskravet, det vill säga kossors rätt att beta just hagmarker under sommarhalvåret. Samtidigt har LRF gått till storms mot de senaste uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, som för första gången tagit ett samlat grepp över både hälsa och miljö. De över 400 forskningsrapporter som ligger bakom rekommendationerna konstaterar att en högre andel vegetabilier är bäst för både hälsa och miljö. Detta kallar LRF för ett “folkhälsoexperiment” och passar då på att lyfta vikten av öppna landskap och betade hagmarker – igen. Vi undrar hur LRF vill ha det och tycker att det luktar greenwash långa vägar.

Det är allmänheten som både nominerar och röstar fram årets vinnare. Omröstningen pågår fram till prisutdelningen på Bokmässan den 28 september. 

På jordensvanner.se/svenska-greenwashpriset-2024 kan du läsa nomineringarna i sin helhet och rösta.