Nyheter

Ny rapport: AI och hållbarhet i fokus för landets fastighetsägare

Implementeringen av artificiell intelligens (AI) och hållbarhet är prioriterade områden när landets fastighetsägare ger sin syn på digitaliseringsarbetet. Digitalisering är en central del av fastighetsägarnas strategier och affärsplaner i dag och förväntas fortsatt stå högt på agendorna de kommande åren. Detta framgår av den nya rapporten En framtidssäker digital fastighetsbransch? som Tele2 har tagit fram.

Som underlag för rapporten har Tele2 intervjuat ett tiotal av landets större fastighetsägare och representanter för branschorganisationer. Det är framför allt energioptimering och hållbarhetsarbete som driver digitaliseringsarbetet framåt. Aktörerna lägger som ett led i detta ett stort fokus på utveckling och användning av AI för optimering och effektivisering i olika delar av verksamheterna.

– Det är tydligt att fastighetsägarna har digitaliseringen högt upp på sina agendor. Kraven på fastighetsägarna ökar ständigt inom områden som hållbarhet och säkerhet, samtidigt som de måste vara konkurrenskraftiga. Detta kräver nya arbetssätt och lösningar. Det är uppenbart att potentialen för användandet av AI och automatisering i verksamheterna är enorm, säger Stefan Petersson, chef för fastighetsaffären på Tele2. 

Rapporten visar på att kompetensnivån, både inom och utanför de egna organisationerna, behöver öka för att möta behoven och kraven. Detta gäller särskilt i frågor som hantering och analys av datainsamling och dataflöden. Att säkerställa sådan kompetens är avgörande för att möta framtidens krav och möjligheter.

– För oss som leverantör och partner är det nödvändigt att veta vilka utmaningar och frågor som fastighetsägarna brottas med för att kunna vara ett bra stöd i processen. Den här rapporten ger oss sådana insikter som vi gärna delar med oss av. Vi bjuder därför in fastighetsbranschen för dialog under Almedalsveckan, och vi kommer självklart att fortsätta erfarenhetsutbytet med våra kunder och partners under hösten, säger Stefan Petersson.  

Om rapporten

Studien baseras på intervjuer med ett antal större fastighetsägare och branschorganisationer i Sverige. Under intervjuerna har aktörerna fått ge sin syn på hur högt upp på agendan digitaliseringsfrågorna står inom verksamheten, deras syn på tillgång till digital kompetens inom och utanför verksamheterna, hur de arbetar med teknisk innovation, data- och informationssäkerhet samt digitaliseringens betydelse för hållbarhetsarbetet. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2024. 

Följande aktörer har intervjuats för rapporten:

•     AB Framtiden

•     Atrium Ljungberg

•     Bonnier Fastigheter

•     Easy Depot

•     Riksbyggen

•     Stena Fastigheter

•     Sveriges Allmännytta

•     Vasakronan

•     Svea Fastigheter

Rapporten går att ta del av här