Nyheter

Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft

Under våren har ett stort antal aktörer gått samman och delat sina erfarenheter och kunskaper i en gemensam rapport om Västsveriges betydelse för svensk omställning och konkurrenskraft. Rapporten belyser vikten av investeringar i bland annat industri, infrastruktur och elförsörjning för att uppnå Sveriges klimatmål och stärka internationell konkurrenskraft.

Ett särskilt fokus läggs på behovet av tydligare prioriteringar av statliga satsningar där de gör mest nytta för omställningen i hela landet.

– Företagen satsar stort på Västsverige eftersom de tror på regionens förmåga att attrahera kapital, spetskompetens och dess gynnsamma geografiska läge. Men om nationella beslut dröjer och medel inte tillförs för exempelvis infrastruktur, energiproduktion, bostäder, utbildningar, forskning och innovationsplattformar finns en betydande risk att globala investeringar i stället hamnar utanför Sveriges gränser, säger Ulf Kamne, vd för A Beautiful Soup i Göteborg.

Rapporten lanseras officiellt idag, tisdagen den 25 juni klockan 14.00 på lanseringsseminariet under Stadsutvecklingsdagarna på Klockgränd 4, men redan nu går det att ladda ner ett exemplar.

Rapporten har sammanställts och tagits fram av A Beautiful Soup Göteborg på uppdrag av Boråsregionens kommunalförbund, Business Region Göteborg, Byggföretagen i väst, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mariehus AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Svenskt Näringsliv, Västra Götalandsregionen samt Västsvenska Handelskammaren.