Nyheter

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid. Det nya cementet kan potentiellt minska utsläppen av koldioxid med 95 procent jämfört med traditionellt cement.

Det nya cementet har flera möjliga användningsområden, så som fundament för vindkraftsproduktion, eldistribution och prefabricerade byggelement. Både Vattenfall och dess underleverantörer kan bli viktiga nya kunder till denna nya innovativa produkt.

Cemvision utvecklar cement som framställs av bland annat återvunnet restmaterial från gruv- och stålindustrin, i en process där ugnarna i produktionen drivs av fossilfri energi. I jämförelse med traditionell cementproduktion, som i och med användandet av jungfrulig kalksten och fossila bränslen släpper ut stora mängder koldioxid, så kan Cemvision minska koldioxidavtrycket med upp till 95 procent.

– Vi är mycket glada över att fördjupa vårt partnerskap med Vattenfall och att välkomna dem till vår växande kundbas. Redan idag i vår demoproduktion reducerar vi koldioxidutsläpp med 80 procent för att i takt med att vi optimerar produktion och leveranskedja minska med upp till 95 procent innan 2030. Cement med ett nära noll utsläpp är det mest effektiva sättet att nå stor klimatnytta utan att nödvändigtvis öka den totala kostnadsbilden för ett byggprojekt. Det behöver inte vara svårt att ställa om, men det gäller att börja i tid och vara med och accelerera omställningen, säger Oscar Hållén, vd på Cemvision.

– Vattenfall ser mycket positivt på att delta i utvecklingen av en marknad för ett nära noll utsläppande cement genom att skapa en efterfrågan som kund. Vi kan också bidra med produktverifiering på vårt betonglaboratorium. Den globala påverkan från cementproduktionen gör det nödvändigt att hitta en väg framåt med så låga koldioxidutsläpp som möjligt, klimatet och framtidens byggande kräver det. Här finns en innovativ lösning med stor potential säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall.

Vattenfall har som medlem och grundare av First Movers Coalition utlovat att minst 10 procent av inköpen av cement eller betong ska vara så nära noll utsläpp som möjligt till 2030. FMC:s övergripande mål är att vidta klimatåtgärder genom att skapa en marknad för framväxande teknologier som är avgörande för att nå nära noll utsläpp till 2050.

Fakta:

Cementindustrin står idag för cirka 8 procent av globala koldioxidutsläppen samtidigt som efterfrågan på cement förväntas att öka.

Tillverkning av portlandcement, den dominerande cementstandarden idag, bidrar till koldioxidutsläpp i två led om totalt 850 kg CO2e/ton. Varav cirka 60 procent av utsläppen frisläpps från den kemiska reaktion som uppstår när kalksten hettas upp, och 40 procent kommer från användningen av fossila bränslen för att nå de höga temperaturerna.

Medlemmar av FMC förbinder sig att köpa cement eller betong med nära noll utsläpp som bland annat uppfyller kriteriet, cement med ett koldioxid-avtryck under 184 kg CO2e/ton. Cemvisions nya cement Re-ment förväntas hamna på 45 kg CO2e/ton.