Nyheter

Energipositiva områden i Järfälla – Riksbyggen ansluter

Järfälla tar ytterligare steg emot ett energipositivt område i Barkarbystaden och tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen. Samverkansprocessen är ett viktigt steg mot målet om att blir en klimatneutral kommun 2030 och ett exempel på en insats för att snabba på omställningen och minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.  

Rådande klimat- och energikris ställer allt högre krav på den byggda miljön – inte minst våra städer som idag står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. I Barkarbystaden 3 och 4 leder Järfälla kommun, med White arkitekters hjälp ihop med Riksbyggen och Åke Sundvall AB som  tecknade avsiktsförklaring 2023, utvecklingen mot en energipositiv och hållbar stadsdel där människor, natur och företag kan blomstra.

– Järfälla ska ligga i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling. Då är det avgörande att samarbeta med aktörer som vill samma sak. Riksbyggen och Åke Sundvall är viktiga samarbetspartner och jag hoppas att vi kan etablera fler liknande samarbeten med flera aktörer i framtiden, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Riksbyggen vill öka takten i den gröna omställningen och att skapa nya bostäder idag innebär ett stort ansvar. Energi- och klimatfrågan är helt central när vi bygger nya bostäder och dessutom skapar förutsättningar för människor att kunna bo och leva hållbart nu och i framtiden. En av nycklarna för att skapa hållbara städer är att vi jobbar mer tillsammans, säger Lina Öien, chef Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Energipositiva områden är ett stort framsteg inom samhällsbyggnad samt en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem inom EU. Arbetet med energipositiva områden i Järfälla processleds av White arkitekter.

– Det är fantastiskt att Järfälla kommun så målinriktat arbetar för att tillsammans med branschen skapa energipositiva områden. Att ha med etablerade aktörer som Riksbyggen och Åke Sundvall ger mycket bra förutsättningar. Denna typ av aktörssamverkan är en viktig positiv förebild för andra stadsutvecklingsprojekt, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, processledare för arbetet och hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Målsättningen är att Kvarter 10 i Barkarbystaden 3 ska vara färdigställt 2029.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)
Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.