Nyheter

Ny rapport visar på brister i storbolagens klimatredovisning

För att öka insynen i näringslivets klimatpåverkan, ska storbolagen från nästa år redovisa utsläpp enligt det nya EU-direktivet CSRD. Men med bara månader kvar finns stora brister. Trots att 95 procent av bolagen rapporterar utsläpp, så är redovisningen ofta ofullständig.

Det framgår av rapporten Bolagsklimatkollen, där Klimatkollen sammanställt 150 hållbarhetsrapporter och granskat dem tillsammans med 2050 Consulting.

– Det är förvånande med så stora fel och brister i klimatredovisningen, med så kort tid kvar till att EU:s hårdare krav börjar gälla. Felaktiga siffror, inlåsta dokument, hemmasnickrade kategorier och bolag som inte rapporterar utsläpp alls. Så skulle aldrig finansiell rapportering hanteras, säger Ola Spännar, medgrundare av Klimatkollen.

För att se hur förberedda storbolagen är på CSRD och för att öka transparensen om utsläppen, har Klimatkollen sammanställt utsläppsdata från 150 svenska storföretags senaste hållbarhetsrapporter och granskat dem ihop med 2050 Consulting.

Rapporten ringar in åtta problemområden där förbättringar krävs inom transparens, kvalitet och relevans. De spänner från att överhuvudtaget redovisa utsläpp, till att ange basår, inkludera historiska utsläpp och att göra rapporterna tillgängliga och maskinläsbara.

– Det pratas ofta om att Sveriges utsläpp är så små, men genom våra internationella företag har vi ett enormt klimatavtryck, vilket gör insyn och granskning så viktigt. De 150 bolagen i vår rapport orsakade 1,3 miljarder ton utsläpp i sina värdekedjor, vilket kan jämföras med utsläppen inom Sverige, 44 miljoner ton förra året, säger Alexandra Palmquist, hållbarhetsanalytiker på Klimatkollen.

Företagens utsläpp i värdekedjan, så kallade scope 3, är särskilt viktigt att redovisa eftersom 80–90 procent av bolagens klimatavtryck finns där. Men 14 procent av bolagen redovisar inte scope 3-utsläpp alls, och bland övriga varierar kvaliteten. Vissa uppfinner egna kategorier, andra summerar inte totalen. Informationen är ibland utspridd på flera ställen. Sammantaget begränsas öppenheten och jämförbarheten.

– Resultaten i vår gemensamma analys rimmar helt med 2050:s upplevelse av svårigheterna många bolag står inför när det gäller hållbarhetsrapporteringen. Det är i värdekedjan det verkligen bränner till för bolagen. Här krävs det att företagen följer GHG-protokollet och ökar kvaliteten i sin klimatredovisning, säger Göran Erselius, medgrundare på 2050 Consulting.

Klimatkollen har tidigare släppt data om de 150 bolagens utsläpp i scope 1, 2 och 3 (egna utsläpp samt utsläpp i värdekedjan). Bolagen inkluderar OMX Stockholm Large Cap, samt några av de största statliga, kooperativa och onoterade bolagen. Data kommer från företagens egna årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2023 och har kvalitetssäkrats manuellt. All data är öppen och all kod är open source.

Här är hela rapporten