Nyheter

Nya riktlinjer för golvrenovering framhäver hållbarhetsfördelar

Golvbranschen har nyligen tagit fram nya riktlinjer som vägledning för hur upphandling och bedömning av golvrenoveringsarbeten ska gå till. Riktlinjerna bygger på en rapport som IVL Miljöinstitutet och golvbolaget Bona tagit fram, vilken visar att renovering av halvhårda golv, ex. linoleum, PVC, vinyl, gummi eller LVT kan leda till minskade koldioxidutsläpp med uppemot hela 90 procent.

Stena Fastigheters renovering av hyreshuset Vårdkassen på Kirseberg i Malmö är ett exempel på hur de nya riktlinjerna använts. I flerfamiljshuset fanns ett välanvänt och slitet PVC-golv och för att ge det en ny yta genomfördes ett pilotprojekt där golvet slipades och omlackerades med Bona Resilient Solution. Processen tog sparsamma två dagar och lokalen kunde snabbt tas i bruk igen.

– Samarbetet med Bona har varit smidigt och enkelt. Resultatet blev ett golv som uppskattas av såväl hyresgäster som förvaltare. Vi är tacksamma att kunna uppgradera våra fastigheter på ett mer klimatsmart sätt och kommer använda Bonas lösning igen där tillfälle ges, säger Helena Nyman, projektledare, Stena Fastigheter.

Utöver tidsbesparingen medförde renoveringen även stora hållbarhetsfördelar, vilket var en viktig faktor som ledde till att Stena Fastigheter valde att använda Bonas system. Enligt den oberoende studie som IVL och Bona genomfört, förlänger en renovering livslängden på ett befintligt golv och medför dessutom flera miljömässiga fördelar i form av 90 procent lägre energianvändning och 90 procent reducering av koldioxidutsläpp.

Dessa fördelar bekräftade ytterligare beslutet att en förnyelse av golvet var det bästa alternativet.

– Vi är mycket glada över att samarbetet mellan oss och Stena Fastigheter resulterade i en uppskattad miljö för deras hyresgäster. Vi vet att vi minskar klimatpåverkan genom att renovera golv istället för att slänga dem. Vi ser redan ett ökat intresse för golvrenoveringar och en större medvetenhet i branschen och ser därför framemot att få bistå fler, säger Marc Janssen, Commercial Director för Resilient Solutions.

De nya riktlinjerna ska också bidra till att renoveringarna blir fackmannamässigt utformade. Samtidigt ska de underlätta för offentliga beställare att renovera istället för att riva ut och lägga nytt, eftersom riktlinjerna med fördel kan användas i offentliga upphandlingar. För den som är intresserad av att se hur resultatet av en renovering med Bona Resilient Solution kan se ut har Bona även utvecklat en AR-applikation, (Augmented Reality).

Applikationen gör det möjligt att i förväg visualisera hur ett specifikt golv skulle kunna se ut i färdigbehandlat skick. Detta kan underlätta vid valet av färg, exempelvis hur golvet kan se ut med olika flingor som blandas med grundfärgen och som skapar mer levande golv.

Prova applikationen genom att klicka här.