Nyheter

ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige – möter ökad efterfrågan på isolering med lågt klimatavtryck

Stenullsproducenten ROCKWOOL ska bygga en ny fabrik i Eskilstuna, Sverige, för att möta byggbranschens ökade efterfrågan på isolering med lågt klimatavtryck. Den toppmoderna fabriken kommer att skapa 120 nya arbetstillfällen och ska drivas av egenutvecklad och storskalig grön smältteknik.

ROCKWOOL meddelade idag att de ska bygga en ny fabrik i Eskilstuna, en plats som på grund av sitt strategiska läge nära storstadsregionen bedöms vara idealisk för att snabbt och effektivt kunna serva kunderna på den svenska och finska marknaden.

Den toppmoderna produktionsanläggningen kommer att skapa 120 nya arbetstillfällen och årligen producera 100 000 ton av ROCKWOOLs brandsäkra, högpresterande och återvinningsbara stenullsisolering, vilket gör den till världens största elektriska smältugn hittills. Driftstart förväntas ske under andra halvan av 2027.

Efter att ha förvärvat mark i Eskilstuna Logistikpark under 2017, haft samråd med lokalsamhälle och relevanta myndigheter samt initierat miljötillståndsprocessen, är ambitionen för ROCKWOOL att påbörja byggnationen inom den närmaste framtiden. Det blir den femte ROCKWOOL-fabriken i Norden.

– Våra kunder efterfrågar i allt högre grad byggmaterial med lägre klimatavtryck för att uppnå sina egna klimatmål samt för att kunna leva upp till EU-riktlinjerna för ökad energieffektivitet och förbättrad energiprestanda i byggnader. ROCKWOOLs egenutvecklade storskaliga elektriska smältteknik kommer att hjälpa marknaden att möta detta behov. Vi förväntar oss att efterfrågan på högkvalitativ isolering kommer att öka ytterligare nu när EU-direktiven ska genomföras, säger Frank Larsen, Managing Director för ROCKWOOL Nordics. Frank Larsen fortsätter: Dessutom kommer fabriken att bidra till att ROCKWOOL uppfyller sina egna ambitiösa klimatmål”.

Om ROCKWOOL
ROCKWOOL Group är världens största producent av stenullsisolering. Huvudkontoret ligger i Hedehusene utanför Köpenhamn och det svenska kontoret ligger i Jönköping. ROCKWOOLs produkter bidrar till att lösa några av de största hållbarhets- och utvecklingsutmaningarna vi ser i samhället, allt från energiförbrukning och bullerproblematik till brandsäkerhet, vattenbrist och översvämningar.
Stenull är ett fullt återvinningsbart, mångsidigt och brandsäkert material som utgör grunden för alla våra verksamheter. Med cirka 12 000 engagerade kollegor i 40 länder och försäljning i över 120 länder är vi världsledande inom stenullprodukter, från byggisolering till akustiska tak, externa fasadsystem till lösningar för odling, konstgjorda fibrer för industriellt bruk samt isolering för processindustrin samt marin & offshore. Läs mer på www.rockwoolgroup.com