Nyheter

Världens första eldrivna asfaltläggare på plats i Östersund

Östersunds kommun fortsätter att vara ledande i omställningen till att bygga med elektrifierade arbetsmaskiner. Arbetet vid Ottfjällets förskola påbörjades i juni 2023 som den första utsläppsfria arbetsplatsen inom EU, och planen är att förskolan ska stå färdig i början av 2025.

Att bygga med eldrivna maskiner är ett led i projektet Klimatledarkommunerna som Fossilfritt Sverige driver tillsammans med Östersund och fem andra kommuner.

Tillsammans med Skanska presenterar man nu världens första eldrivna asfaltläggare på bygget i Torvalla. 

– Den eldrivna asfaltläggaren är positiv ur både klimat- och arbetsmiljösynpunkt i och med att den skapar mindre vibrationer, är tystare, och avger mindre värme, berättar Anne Sörensson, klimatstrateg på Östersunds kommun. 

BAKGRUND

Den utsläppsfria arbetsplatsen vid Ottfjällets förskola är ett pilotprojekt som Östersunds kommun driver utifrån ett samarbete med projektet Klimatledare inom offentlig upphandling, vilket drivs av Fossilfritt Sverige. Byggarbetsplatsen byggs nu med enbart utsläppsfria maskiner och arbetsredskap. Det enda undantaget har varit en vält som inte fanns som eldriven. 

För någon vecka sedan kom besked från Tillväxtverket att Östersunds kommun har beviljats cirka 5,5 miljoner kr i projektmedel för utsläppsfria arbetsplatser. För Östersunds kommun ligger fokus på att skala upp arbetet med utsläppsfri arbetsplats. Fokus kommer att vara det kommande bygget av Lövstaskolan, och hur vi genom dialog och upphandling kan stärka den lokala konkurrenskraften när det gäller utsläppsfria arbetsmaskiner.

Läs mer här:

https://via.tt.se/pressmeddelande/3456307/ostersund-en-av-fem-norrlandska-stader-som-beviljas-miljoner-till-hallbar-stadsutveckling?publisherId=3236870&lang=sv