Nyheter

LKF söker byggpartner för utvecklande hållbarhetsprojekt i Lund

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) står inför en spännande utmaning då man söker en samarbetspartner för ett nytt och innovativt utvecklingsprojekt. Byggprojektet är unikt i sitt slag och kombinerar flera nya tekniker och mer hållbara byggmetoder för att skapa lärdomar om hur man kan bygga en bostadsmiljö med minimal klimatpåverkan.

Byggprojektet är unikt i sitt slag och kombinerar flera nya tekniker och mer hållbara byggmetoder för att skapa lärdomar om hur man kan bygga en bostadsmiljö med minimal klimatpåverkan.

– Vad jag känner till så är detta ett första byggprojekt i Sverige med så många hållbarhetsingredienser, säger Anneli Olkvist, byggprojektledare på LKF.

Testar många nya tekniker samtidigt

Det som gör detta projekt särskilt utmanande är att flera nya tekniker testas samtidigt inom samma projekt. Detta innebär en hög komplexitet, men också stora möjligheter att jämföra och utvärdera olika lösningar under samma förutsättningar. Fyra hus kommer att byggas på tomten, varav två hus kommer att ha samma normalplan.

– Det ena huset byggs med en klimatförbättrad betongstomme och det andra huset byggs med korslimmat trästomme (KL-trä). Detta upplägg möjliggör en direkt jämförelse av klimatpåverkan mellan de två byggmetoderna, något som inte är möjligt när olika hus byggs på olika platser med varierande förutsättningar.

“Åternyttjat” material: En hållbar strategi

De två radhuslängorna med 6 lägenheter kommer att byggas med material så som återbrukad tegel, men även fönster, dörrar och golv från andra byggprojekt kommer att hitta sitt nya hem i Levla.

– En viktig del av projektet är åternyttja material för miljön skull.

– Åternyttjad material innebär inte att lägenheterna kommer att se gamla ut; många av åternyttjade föremålen är nya, men har inte tidigare använts på grund av felbeställningar eller felaktiga mått.

Men det kommer även finnas material som tjänstgjort förr. Exempelvis kommer innerdörrar från 30-talet, tillverkade av hållbart kärnträ, att användas i vissa lägenheter. Dessa dörrar är vackra, slitstarka och av hög kvalitet.

Var med att skapa en framtida byggnorm

Detta projekt representerar en banbrytande satsning på hållbart byggande och energiåtervinning. Genom att testa och jämföra nya tekniker och metoder inom samma projekt skapar LKF en värdefull kunskapsbank som kan komma att forma framtidens byggnormer och hållbarhetskrav.

Med fokus på återbruk, energisnåla lösningar och bevarande av naturresurser, är målet att skapa ett levande exempel på hur framtidens hållbara boendemiljöer kan se ut.

Du hittar upphandlingen på TendSign.com