Nyheter

Haga Strand i Karlstad: Miljöbyggnad silver – med solpaneler på taken och låg energiförbrukning

– Vi tog fram detaljplanen för Haga Strand, tidigare Haga Entré, 2019 då HSB och L E Lundberg Fastigheter tillsammans hade ett större planområde. Infarten från norr, innan du kommer till stadsdelen Haga, skulle omfatta cirka 300 lägenheter. Medan L E Lundberg Fastigheter valde att lägga sina planer på is valde HSB att bygga det som nu kallas Haga Strand, förklarar, Dan Anders Persson, arkitekt på Mondo Arkitekter Värmland AB.

Som en förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till Karlstad centrum växer bostadsområdet Haga Strand fram. För att maximera utsikten ut mot Klarälven som flyter förbi och som ett skydd mot bullret från trafiken utmed Hagaleden, har man valt att lägga en stor huskropp parallellt med vägen och övriga tre huskroppar med ena gaveln vänd mot älven.

Byggnationen av de fyra huskropparna med totalt 125 lägenheterna är sedan hösten 2022 under byggnation och beräknas vara färdiga under andra kvartalet 2025. Mondo Arkitekter Värmland är huvudarkitekter och Kvarnverket är totalentreprenörer. HSB Produktion i Värmland är byggherre.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av 53 bostadsrättslägenheter i tre punkthus med underbyggt garage. Lägenheterna består av två till fyra rum och kök, samtliga med balkong, uteplats eller terrass. Husen byggs enligt riktlinjer från Sweden Green Building Council och enligt Miljöbyggnad silver. Det blir solpaneler på taken och låg energiförbrukning i övrigt.

Det längsgående Lamellhuset utmed Hagaleden med sex till åtta våningar, har loftgångar och innehåller 72 hyresrättslägenheter, ett till fyra rum och kök (29-120 kvadratmeter) varav de flesta med inglasad balkong eller uteplats. Även dessa bostäder får solceller, geovärmeanläggning och en återvinningslösning på ventilation som ger låg energiförbrukning.

– Vi har ett stort fokus på energi och hållbarhet. Tillsammans med våra samarbetspartners och totalentreprenör tar vi i detta projekt ett ansvar för en hållbar framtid, säger Magnus Alvkäll, VD för Kvarnverket.

Planlösningen invändigt är öppen med välplanerade funktioner. För att alla ska få bra utsikt ut över älven har man valt mycket glas och att balkonger och uteplatser är vända mot vattnet.

– Efter sommaren är visningslägenheten färdigställd. I området finns hagatorget, Gubbholmen och en lekplats i Hagaparken. Läget är perfekt för de som vill känna lugnet och ändå ha närhet till stadspulsen. Centrum är på promenadavstånd, tillägger Dan Anders Persson.

FAKTA

Tidplan: september 2022–Q2 2025. 

Byggherre: HSB Produktion i Värmland AB 

Totalentreprenör: Kvarnverket AB 

Arkitekt: Mondo Arkitekter Värmland AB

Kostnad: 250-350 Mkr