Nyheter

Installationsföretagen i ny rapport: 800 000 lägen­heter av Sveriges 2,4 miljoner behöver renoveras

Bygg- och installationssektorn lider av minskat bostadsbyggande, konkurser och uppsägningar. I höstens budget måste regeringen sjösätta ett kraftfullt renoveringspaket av AB Sverige för att säkra jobben och samtidigt ta ett stort steg mot att uppfylla klimatmålen. Främst handlar insatserna om att energieffektivisera det ålderstigna fastighetsbeståndet, det slår Installatörsföretagen fast i en ny rapport.

Nya siffror från SCB visar att dagens nedgång av investeringar i bostäder och anläggningar är i paritet med nedgången under finanskrisen 2009, då bostadsinvesteringarna föll med 24 procent i årstakt. Då minskade bostadsinvesteringarna under åtta kvartal i sträck. Nu har investeringarna minskat sju kvartal i rad.

– Det här akuta läget kräver att regering och riksdag agerar. Sverige har varit med om liknande nedgångar tidigare och vi riskerar att förlora en generation installatörer och byggarbetare. Detta blev tyvärr fallet under 90-talskrisen och nu måste politiken göra allt för att det inte ska upprepas igen. Installatörer genomför energi- och klimatomställningen i Sverige och är helt centrala för att vi ska klara klimatmålen, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Samtidigt är stora delar av det svenska fastighetsbeståndet i behov av renovering. Omkring 800 000 lägen­heter av Sveriges totala 2,4 miljoner behöver renoveras, och för 300 000 av dessa är renoveringsbehovet akut. Genom att renovera och energieffektivisera bostadsbeståndet så minskar vi energiförbrukningen samtidigt som vi betar av vår renoveringsskuld och räddar jobb när bostads­byggandet tvärnitat.

– Energieffektivisering är en nyckel för att klara Sveriges klimatmål till 2045. I dag står bostadssektorn för 39 procent av den totala energianvändningen och genom att renovera och energieffektivisera kan vi frigöra energi som istället kan användas för elektrifieringen av transporter och industri, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kompetensförsörjning.

Här kan du läsa rapporten ”Renovera Sverige och klara klimatmålen”. 

Installatörsföretagen vill bland annat se att regeringen:

Utökar avdraget för grön teknik till att även omfatta installation av smarta styrsystem som reglerar och effektiviserar energianvändningen. 

Permanentar den tillfälliga höjningen av taket i rotavdraget från 50 000 kr till 75 000 kr. Styr gärna avdraget mot energieffektiviserande åtgärder. 

Förlänger tidsperioden då rotavdraget får användas till tre år så att maxbeloppet för avdraget blir minst 150 000 kr.

Utformar ett nytt styrmedel för energieffektiv renovering i flerbostadshus som inkluderar små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

Höjer avdraget för installation av solceller från 20 procent till 25 procent.

Inkluderar energieffektivisering som en klimatåtgärd och säkerställ att det omfattas av befintliga klimatstöd som Klimatklivet. 

Inför en energikartläggningscheck för fastighetsägare och småföretag.