Nyheter

Världens mest hållbara företag 2024

Under lång tid har Schneider Electric arbetat med energieffektivisering och ambitiösa klimatmål för att sänka verksamhetens samt sina kunders utsläpp. För detta gedigna arbete har nu Schneider Electric utsetts till världens mest hållbara företag av TIME Magazine och Statista.

Schneider Electric, ledaren inom digital transformation av energihantering och automation, toppar listan av världens mest hållbara företag 2024 enligt TIME Magazine och Statista. För att utse vinnaren har TIME Magazine och Statista använt en transparent flerstegsmetod där det första urvalet innehöll över 5 000 av världens största och mest inflytelserika företag.

Efter en bedömning i fyra steg exkluderades ohållbara industrier och faktorer som externa hållbarhetsbetyg och åtaganden, företagsrapportering, samt indikatorer för miljömässiga och sociala prestationer. Detta resulterade i en rankning av 500 företag från över 30 länder.

– Vi är otroligt hedrade över att bli erkända som världens mest hållbara företag. Denna prestation är ett bevis på vårt enorma engagemang för hållbarhet, vilket genomsyrar hela vår verksamhet, där vi lägger stort fokus på miljö, samhälle och god styrning i vår dagliga verksamhet. Därför arbetar vi hårt för att göra ännu större framsteg i våra hållbarhetsmål och säkerställa att alla bidrar till att skapa ett positivt avtryck som består, säger Peter Herweck, VD på Schneider Electric. 

I motiveringen till förstaplatsen framhävs företagets teknologiska expertis och Schneider Electrics hållbarhetsprogram (SSI). Programmet driver och mäter företagets framsteg mot uppsatta globala hållbarhetsmål för 2021–2025 och de sex långsiktiga åtaganden som täcker alla aspekter av miljö, socialt ansvar och styrning (ESG).

Bland framstegen har företaget hjälpt sina kunder att minska sina koldioxidutsläpp, där 553 miljoner ton CO2 har sparats och undvikits sedan 2018. Företaget har också gjort betydande framsteg i att transformera sina egna värdekedjor. Koldioxidutsläppen från Schneider Electrics 1 000 främsta leverantörer har minskat med 27 procent sedan programmets början, och 21 procent av företagets mest strategiska samarbetspartners har uppnått Schneider Electrics standarder gällande arbetsvillkor.

– Vi är extremt stolta och tacksamma över att bli utsedda till världens mest hållbara företag 2024 av TIME och Statista. Detta är ett stort erkännande av att vårt hållbarhetsarbete lönar sig, men lika glad är jag att vi möjliggör för våra kunder att energieffektivisera sina verksamheter och sänka sina utsläpp. Jag vill dessutom rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som varje dag jobbar hårt för att göra detta möjligt, säger Jenny Larsson vd på Schneider Electric Sverige. 

Schneider Electric har även nyligen inkluderats i Dow Jones Sustainability World Index för det trettonde året i rad, rankad som nummer ett i sin bransch och säkrade sin plats i Europaindexet. Denna prestation återspeglar dess starka ESG-prestanda, med hållbarhet i kärnan av sin strategi.

Läs mer här: 

World’s Most Sustainable Companies 2024 | TIME

TIME/Statista World’s Most Sustainable Companies 2024 Methodology | TIME