Nyheter

Boverket: Bygg om i stället för att riva

Det är viktigare än någonsin att ställa om till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. Sektorn står för en betydande del av klimatpåverkan och en viktig pusselbit i arbetet mot klimatmålen är omställningen till en cirkulär ekonomi.

Boverket har tagit fram vägledning och kunskapsmaterial om cirkularitet i planering, byggande och förvaltning.

– Vi måste tänka om och i första hand använda den miljö som finns, i andra hand bygga med återbrukade material och först i tredje hand riva och bygga nytt, säger riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverket. För att klara omställningen behöver hela branschen kroka arm och samarbeta för att tillsammans gå från ord till handling och ta hindren när de kommer, fortsätter Helena Bjarnegård.

Cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn kan handla om olika saker. Att renovera eller bygga om befintliga byggnader i stället för att riva och ersätta med nya. Ett kontor kan ge plats för mindre företag, eller en skola blir bostäder. Behålla befintligt material vid renovering är en annan lösning. Det kan också vara att använda   återbrukat byggmaterial eller byggnadsdelar vid nybyggnad.

– Förutom de rent miljömässiga vinsterna av att bygga om i stället för att bygga nytt handlar ombyggnad även om det mänskliga perspektivet. Den redan byggda miljön består av redan förbrukade naturresurser, bundet kapital men även av människors historia och minnen, som kan vara betydelsefulla för oss som människor, säger Helena Bjarnegård.

Boverket har vägledning och intressanta exempel

Boverket tar fram kunskap, vägledning och inspiration som presenteras på webben. Där finns bland annat kunskap om återbruk av hela byggnader, byggnadsdelar och intressanta exempel. Det kan handla om ett polishus i Malmö som blev bostäder, ett ämbetshus i Stockholm från 1920-talet blev en gymnasieskola, ett gjuteri i Eskilstuna blev ett kontor och Kockums gamla varv i Malmö som byggts om till moderna lokaler.

Cirkulär ekonomi (på Boverkets webbplats)

Byggsektorn har stor miljö- och klimatpåverkan

Boverkets miljöindikatorer visar bygg- och fastighetssektorns stora andel av den klimat- och miljöpåverkan som sker i Sverige.

Exempelvis stod sektorn år 2021 för:

22 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige (sektorn bidrar även till utsläpp i andra länder vid import)

40 procent av avfallet

34 procent av energianvändningen.

Byggsektorn står för cirka 50 procent av allt utvunnet material i EU och cirka 30 procent av vattenanvändningen.

PÅ bilden: Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket