Nyheter

FAR Almedalen 2024: Stort intresse för revisorns granskning av hållbarhetsrapporter

Text: FAR

Intresset för hur revisorn kommer att granska hållbarhetsrapporter enligt CSRD är stort. Det går dessutom att ana ett förväntansgap mellan vad vissa intressentgrupper vill att revisorerna ska fokusera sin granskning på – och hur långtgående granskningen kommer att vara.

Årets Almedalsvecka har nyss avslutats och precis som tidigare år har FAR varit på plats. Det är ett ypperligt forum för oss att driva branschens frågor och knyta kontakter med viktiga samarbetspartners.

Stort intresse för revisorns granskning av hållbarhetsrapporter

I år har ett av flera heta ämnen varit hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv. Ett arrangemang som jag särskilt uppskattade var det panelsamtal om granskning av hållbarhetsrapporter enligt CSRD där jag var en av de inbjudna deltagarna. Det är inte ofta vi revisorer får stå i rampljuset, men denna gång var lokalen fullsatt och frågorna många.

Samtalet arrangerades av Ethos och modererades av företagets grundare och VD Malin Lindfors Speace. Tillsammans med mig deltog min branschkollega Marianne Förander från EY samt Maria Sandell, hållbarhetschef på JM och Magdalena Frembäck, hållbarhetschef på Praktikertjänst.

Fokus i samtalet låg på att klargöra skillnaderna mellan finansiell revision och översiktlig granskning av hållbarhetsrapporten, behovet av kompetens inom hållbarhet och slutligen på användningen av standarder och verktyg.

Viktigt skapa förståelse för översiktlig granskning

Ethos hade valt att arrangera panelsamtalet med just det här temat eftersom de får många frågor från företag som vill förstå hur granskningen kommer att gå till och vad revisorerna kommer fokusera sin granskning på. Jag är tacksam över att vi revisorer fick tillfälle att sprida kunskap om innebörden den översiktliga granskningen till så många företagare.

Utifrån de frågor som ställdes av åhörarna uppfattar jag att det finns ett förväntansgap hos en del intressentgrupper mellan vad de vill att revisorerna ska fokusera sin granskning på och hur långtgående granskningen kommer att vara inom vissa områden.

När det gäller frågan om revisorernas kompetens inom hållbarhetsområdet kunde vi i panelen beskriva hur revisionsbyråerna arbetar för att bemanna uppdragen med specialistkompetens. Vi klargjorde också att såväl byråerna som FAR arbetar med att utbilda revisorerna i hållbarhetsgranskning, för att möta de nya kraven.

Foto: Jose Gomez