Nyheter

”Hur styr vi mot fossilfri trafik utan att ruinera medborgarna eller tömma statskassan?”

Text: Per Östborn

Under Almedalsveckan 2024 bjöd Gröna Mobilister in alla riksdagspartier till seminariet ”Hur styr vi mot fossilfri trafik utan att ruinera medborgarna eller tömma statskassan?” Det ledde till intressanta samtal och konkreta förslag från både Tidö-partierna och oppositionen.

Styrmedel för att snabba på omställningen till fossilfria transporter höjer ofta priset vid pump eller försämrar statsfinanserna. När elektrifieringen slår igenom försvinner intäkten från drivmedelsskatten. Det kan handla om 70–80 miljarder kronor per år, inklusive moms.

Gröna Mobilister bjöd in riksdagsledamöter och politiska kommentatorer till ett samtal under Almedalsveckan om hur vi bäst hanterar dessa problem och skapar en omställning som är ekonomiskt hållbar för både invånarna och staten.

Skattebasen

Maria Stockhaus (M) menade att frågan om de långsiktiga skatteintäkterna är intressant. Hon medgav att de från politiskt håll inte börjat ta tag i denna fråga på allvar.

– Bilismen måste betala sina egna kostnader, sade Maria Stockhaus.

Hon tog upp den kilometerskatt som är på väg att införas i Norge som en möjlighet att fylla igen hålen i statskassan som uppstår när andelen elbilar växer.

– Det är en känslig fråga som många reagerar negativt på, sade Maria Stockhaus, men jag tror att de flesta förstår att vi måste göra en ganska stor förändring.

Maria Stockhaus var den enda representant för Tidö-samarbetet som hade möjlighet att närvara på Gröna Mobilisters seminarium.

Dagen därpå hade Gröna Mobilister ett enskilt möte med riksdagsledamot Rashid Farivar (Sd). Han underströk behovet av en större reform av fordonsbeskattningen, och vill att denna fråga ska utredas. Rashid Farivar ser gärna en skatt som utgår från utsläppen under fordonets hela livscykel.

– Det skulle bli en riktig koldioxidskatt som inte bara tar hänsyn till koldioxidutsläppet ur avgasröret, sade Rashid Farivar.

Statliga satsningar

Oppositionspartierna verkade inte fästa lika stor vikt vid balans i statens budget som Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Det krävs att politiken och staten inte står vid sidan och tittar på. Det behövs stora statliga investeringar, sade Kajsa Fredholm (V). Vi vill klimatinvestera 700 miljarder kronor under tio år.

Miljöpartiet vill å sin sida ha en investeringsbudget för klimatet på 100 miljarder kronor per år de närmaste tio åren. Detta skulle enligt Linus Lakso (Mp) innebära att statskulden ökar från dagens 30 procent av BNP till 45 procent, vilket är långt under Tysklands skuldnivå på 60 procent av BNP.

– Vad tror ni att framtida generationer prioriterar högst, frågade Linus Lakso retoriskt: en värld som går att bo i stället för ett klimatkaoshelvete, eller några procent på statsskulden?

Centerpartiet vill revidera reduktionsplikten och sänka skatten på förnybara drivmedel.

– Jag har som centerpartist inget problem med lägre skattetryck, sade Rickard Nordin (C). Att det blir lägre intäkter är inte ett så himla stort problem.

Rickard Nordin fortsatte:

– Grejen är ju när det kommer till skatteintäkter: det kostar att inte göra någonting. Storskalig tillverkning av biodrivmedel i Sverige kan ge tiotusentals arbetstillfällen.

Satsa på alternativen till bilen

Både Kajsa Fredholm och Gunilla Svantorp (S) talade om behovet att minska bilberoendet och gynna alternativen.

– Har man alternativ måste det vara dyrare att använda bilen, sade Gunilla Svantorp.

Ett sätt att uppnå detta är att låta priset på parkering styras av efterfrågan och av värdet av den mark som tas i anspråk. Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen, kommenterade:

– När jag ger förslag om att vi ska ha marknadshyror för bostäder så får jag jubelrop, men säger jag samma sak om parkering, så säger högerfolk att … eh, vi får nog fundera lite grann på det.

Kajsa Fredholm och Gunilla Svantorp menade att det går att satsa på kollektivtrafiken överallt, även i deras hemlän Dalarna respektive Värmland.

En möjlighet enligt Gunilla Svantorp är att ge kollektivtrafikkort som förmån. En annan möjlighet är att förbättra förutsättningarna att kombinera kollektivtrafik, bil och cykel under samma resa. Gunilla Svantorp vill också ändra parkeringslagstiftningen och underlätta bildelning i städer genom att ge delade bilar företräde.

Gunilla Svantorp vill dessutom införa det färdmedelsneutrala reseavdrag som har varit på gång. Hon fick medhåll av bland andra Rickard Nordin.

Systemtänk och samhällsplanering

Annie Croona är politisk redaktör på Dagens ETC. Hon efterlyste systemperspektiv och menade att vi måste göra oss fria från föreställningen att bilen kommer först. Den bör i stället hamna längst ned på listan av möjliga resesätt.

– Det finns en otrolig potential att cykla mycket mer, inte minst i storstäder, sade Annie Croona.

Patrik Kronqvist efterlyste en tydligare skiljelinje mellan stad och land, där de som bor i storstaden behöver ta ett mycket större ansvar för att åka mindre bil.

– Där saknar jag också ett systemtänk, sade Patrik Kronqvist, för vi bygger samhällen nu som vi ska ha i framtiden. Och vad sker då i Stockholmsregionen? Jo, det är ganska stora motorvägsprojekt som enbart blir samhällsekonomiskt lönsamma om biltrafiken växer snabbare än befolkningen. Så å ena sidan säger politikerna att vi behöver mindre av det här, å andra sidan bygger vi fast oss i ett system som kräver att vi använder bilen.

Rickard Nordin poängterade behovet av förutseende samhällsplanering även på landsbygden:

– Stadsmiljöavtalen var i grunden bra, men vi behöver ett landsbygdsmiljöavtal också.

Kontroversiellt kollektivtrafikkort

Miljöpartiet vill enligt Linus Lakso satsa åtta miljarder kronor på att införa ett Sverigekort för kollektivtrafiken för 500 kronor per månad, liknande det kollektivtrafikkort för 49 Euro som införts i Tyskland för all lokal och regional kollektivtrafik.

Vänsterpartiet har ett liknande förslag med enhetspris, enligt Kajsa Fredholm. Även Centerpartiet är positiva till ett kollektivtrafikkort som fungerar i hela Sverige, men det behöver inte vara så billigt som 500 kronor per månad, enligt Rickard Nordin.

Flera panelister betonade att det kan vara minst lika viktigt att öka kvaliteten på kollektivtrafiken som att göra den billigare.

– Det kryper i mig när jag hör om kollektivtrafikkortet, sade Patrik Kronqvist. Om vi ska flytta över bilister till kollektivtrafiken behövs punktlighet och turtäthet.

Klassperspektivet

Subventionerade kollektivtrafikkort är ett av flera möjliga sätt att kompensera för de stigande bensin- och dieselpriser som blir följden av det europeiska utsläppshandelssystemet ETS2, som innefattar vägtrafiken och införs år 2027.

Kajsa Fredholm betonade klassperspektivet, och menade att sådan kompensation är avgörande för att göra omställningen möjlig för alla. Hon ansåg att skiljelinjen mellan fattiga och rika är viktigare än skiljelinjen mellan stad och land, med tanke på att det finns välbeställda människor på landsbygden som utan problem kan betala mer för sina transporter än idag.

Rickard Nordin föreslog en grön skatteåterbäring som alla kan använda fritt, till exempel för att köpa kollektivtrafikkort. Han vill också se konverteringsstöd till dem som inte vill eller har råd att köpa en ny elbil, men vill köra sin befintliga bil förnybart. Detta ligger i linje med Centerpartiets åsikt att satsningen på biodrivmedel bör fortsätta.

Linus Lakso berättade att Miljöpartiet vill införa ett stöd till låg- och medelinkomsttagare som leasar en elbil. Initialt ska stödet vara 2 500 kronor per månad, för att sedan trappas ned. Detta förslag är inspirerat av Frankrike, där förmånlig leasing av små elbilar för 100 Euro per månad för låginkomsttagare har införts.

Den gordiska knuten

Gröna Mobilister liknar problemet hur vi ska lyckas genomföra omställningen snabbt och ekonomiskt hållbart vid den gordiska knuten. Alexander den store tänkte utanför ramarna och högg upp knuten med sitt svärd i stället för att knyta upp den.

Kan vi åstadkomma fossilfri trafik med ett liknande Alexanderhugg?

– Hur löser vi knuten? Det handlar om att få acceptans och göra det tillräckligt fort, sade Linus Lakso.

Rickard Nordin gjorde följande reflektion:

– Jag har inget svärd till den gordiska knuten, men vi har ett antal virknålar så att vi kan börja lösa upp den.

Gröna Mobilister hoppas att samtalet mellan politiker av olika färg fortsätter, och att det omsätts i blocköverskridande beslut som inte bara är ekonomiskt hållbara, utan också långsiktigt politiskt hållbara.

Kanske kan förslagen som bollades i Visby tjäna som inspiration till den styrmedelsutredning som regeringen har aviserat, och som skulle ha tillsatts redan i våras.

Foto: Syaibatul Hamdi