Nyheter

Innovationsprojekt vid Aalborg Universitet förvandlar energikrävande kyla till CO2-neutral fjärrvärme

År 2025 förväntas de danska datacentren förbruka 3 600 GWh årligen. Detta motsvarar i hela tilltäppningslängder en tiondel av Danmarks totala elförbrukning – som används för att behandla data och kyla servrarna från våra e-postmeddelanden, internetsurfning och streaming.

Datacentrens massiva strömförbrukning är utgångspunkten för innovationsprojektet Green DC, där företagen Heatflow och R&R Consult tillsammans med Aalborg Universitet och faciliterad av Energy Cluster Denmark har tagit fram en lösning som både kan minska strömförbrukningen, kyla ner datacenters servrar CO2-neutralt och skickar samtidigt överskottsvärmen vidare till fjärrvärmenätet, eller de lokala byggnaderna.

– Vi har kopplat datacentrets servrar till fjärrvärmen, så att man både kan dra ut en stor energibesparing på en mer passiv kyla och samtidigt utnyttja överskottsvärmen, säger Dennis N. Jensen, VP technology på Heatflow:

– Lösningen är lätt att integrera och tekniken är redo att rullas ut.

”Vi skapar lösningar”

Den klimatrelaterade dubbla bonusen säkerställs av att partnergruppen genom innovationsprojektet har tagit fram en ny kondensor (värmeväxlare) som kopplas direkt till servrarna. Därmed avleds värmen till fjärrvärmesystemet i en sluten krets.

Kyltekniken är noggrant anpassad till datacentrens servrar.

– Vi får samma höga verkningsgrad och spillvärmetemperatur som med vattenkylning, vilket är effektiv kylning av servrarna, och en mycket mer attraktiv värmeprodukt för fjärrvärmeförsörjningen, säger Ali Ashghar Enkeshafi, teknikutvecklare från Aalborg Universitet.

Han är exalterad över processen att utveckla en produkt som nu kan göra en konkret skillnad:

– Det är därför vi går till jobbet tidigt och går hem sent! För att vi älskar det och för att vi skapar lösningar som går ut i världen och lever, säger han.

”Snabb effekt”

Och det borde det. Nästa steg är just att få den innovativa lösningen bred, där den enligt Paw Mortensen, direktör och medgrundare av Heatflow, kommer att kunna ‘ge ett mycket snabbt genomslag på marknaden:

– Prognosen på datacenters energiförbrukning är enorm – vi pratar med största sannolikhet en faktor tre inom de kommande tjugo åren. Och med AI-beräkningarna, som kommer i ännu större utsträckning än tidigare, kommer konsumtionen att öka ännu mer. Därför ser vi en betydande marknadspotential i att erbjuda alternativa kyllösningar, säger han.

Dessutom måste upp till en miljon datacenter rustas om under de kommande åren, vilket också är mycket lovande för partnerna.

– Vi står med ett färdigt resultat som kan göra skillnad, säger Hans Jørgen Brodersen, Senior Project Manager på Energy Cluster Denmark:

– Samarbetet mellan ett litet SME och Aalborg Universitet om utvecklingen av lösningen har varit mycket spännande och har inneburit att vi har kunnat gå från idé till modell till prototyp till ny teknik. Nu måste den ut på marknaden, säger han.