Nyheter

Nybilsregistreringen bromsar in – 2030-sekretariatet efterlyser ny stimulans

– Att bomma Sveriges egna klimatmål är pinsamt, men att missa EU:s klimatkrav på oss kan bli mycket dyrt för Sverige. Nyckeln för att klara kraven är att påskynda transportsektorns omställning, och därför är det djupt oroande att andelen elbilar nu minskar och att klimatpåverkan från transporterna ökar, säger Mattias Goldmann, vd, 2030-sekretariatet.

Första halvåret 2024 stod elbilar för 30.9% av alla nyregistreringar, mot 38.7% för helåret 2023. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram ny stimulans som säkrar Sveriges möjligheter att nå EU:s och våra egna klimatmål.

Första halvåret registrerades 132 294 nya personbilar, fördelat på:

Eldrift – 31.7% (37.3% första halvåret 2023)

Bensin – 24.2% (22.1%)

Laddhybrid – 23.4% (20,7%)

Elhybrid – 10.0% (8.4%)

Diesel – 7.8% (9.0%)

Etanol – 2.0% (1.7%)

Biogas – 0.7% (0.7%)

– Regeringens utlovade nya stimulans för el- och gasbilar behöver komma i budgetpropositionen i september, förslagsvis en bonus på 50 000 kronor, med ett pristak på 500 000 kronor, med halva beloppet för den som köper en begagnad elbil – de behöver stanna i landet, fortsätter Goldmann. Regeringen har nyligen föreslagit att husbilar ska befrias från malusbeskattning medan etanolbilar inte längre ska befrias från den samma – två steg i helt fel riktning, konstaterar 2030-sekretariatet liksom samtliga ledande remissinstanser.

Av de 21 770 nya lätta lastbilar som registrerades första halvåret var 22.8% eldrivna mot 15.3% första halvåret i fjol, vilket visar vilken betydelse den nya premien har. 4.0% var gasdrivna mot 2.6% samma period i fjol, och 1.0 % etanoldrivna mot 0.6% första halvåret 2023. Av 2 793 nya tunga lastbilar (över 16 ton) första halvåret var 6.3% eldrivna och 10.7% gasdrivna, jämfört med 4.2 % respektive 11.9% första halvåret i fjol – eldrivet ökar bara något mer än gasdrivet minskar.

– Åkerier och lastbilscentraler har svårt att få ihop kalkylen för el- eller gasdrift när regeringen satsar många miljarder på billigare fossil diesel. Regeringen behöver lyssna på Scanias och Volvos önskemål om tydligare politik för omställning, konstarerar Mattias Goldmann.

– 2030-sekretariatet konstaterar övergripande att regeringens fokus på att nå klimatmålen med hjälp av elektrifiering kräver en starkare och mer entydig stimulans än idag. ”Gynnas det fossila, ökar det fossila. Det är inte märkligt, men djupt beklagligt”, avslutar Goldmann.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

Läs också 2030-sekretariatets remissvar om premie för el- och gasdrivna lätta och tunga nyttofordon här och remissvar om avskaffande av bonus för etanolbilar och remissvar om avskaffande av bonus för etanolbilar här.

Foto: A. Krebs