Nyheter

Tre Sveriges klimatmål godkända

Nu har Tres klimatmål blivit validerade av Science Based Targets Initiative (SBTi). Valideringen är viktig för Tres hållbarhetsarbete och ett stort steg på vägen mot nettonoll.

Tres klimatmål som godkänts av SBTi är:

Minska växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 med 70% till 2030 från basår 2022, samt köpa 100% förnybar el till 2025.

Minska växthusgasutsläpp inom scope 3 med 42% till 2030 från basår 2022.

Uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2040.

– Vi är väldigt glada över att våra klimatmål har godkänts av SBTi. Det är en betydande milstolpe för oss och vårt hållbarhetsarbete. Vi är fast beslutna att inte bara minska våra egna utsläpp, utan också samarbeta med partners och leverantörer i hela värdekedjan för att nå dessa mål och tillsammans arbeta för en mer hållbar framtid, säger Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige.

Godkännandet från SBTi bekräftar att Tres klimatmål är i linje med den senaste klimatvetenskapen som krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader Celsius, i enlighet med Parisavtalet.

Om Science Based Targets Initiative
Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett globalt organ som hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläpp, i linje med klimatvetenskap och Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius över förindustriella nivåer och att sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.
Läs mer om SBTi här: https://sciencebasedtargets.org