Nyheter

Fristads cirkulära initiativ hjälper kunden att göra hållbara val

När Fristads ställer om till en mer hållbar produktion av arbetskläder handlar det inte bara om att minska de egna utsläppen – utan också om att hjälpa kunden minska sina. Det gör företaget bland annat genom att satsa stort på miljödeklarerade arbetskläder och ett cirkulärt arbetssätt för att se till att varje plagg som tillverkas används till sin fulla potential.

– Vi vill visa branschen att det som man tidigare trott var omöjligt faktiskt går att göra, säger företagets VD, Petra Öberg Gustafsson.

Arbetsklädestillverkaren Fristads är på väg att minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent fram till 2030 genom en rad branschledande initiativ och under det senaste året har hållbarhetsarbetet intensifierats.

– Hela textilbranschen behöver ställa om till en mer hållbar produktion och på Fristads vill vi leda omställningen inom arbetskläder. Förutom att vi ska halvera våra utsläpp, ska vi kunna erbjuda våra kunder cirkulära produkter och tjänster. Om vi visar att det är möjligt kan vi få fler i branschen att följa efter, fortsätter Petra Öberg Gustafsson, VD på Fristads.

De cirkulära initiativen har duggat tätt hos Fristads den senaste tiden. Företaget har både hunnit med att lansera en ny reparationstjänst för att förlänga livet på plaggen och skapa en global infrastruktur för klädåtervinning, så att materialet kan tas tillvara när plaggen är uttjänta. Det innebär att Fristads är tidigt ute med att anpassa sig till den nya EU-lagstiftningen om producentansvar för kläder, Extended Producer Responsibility (EPR).

I våras lanserades Fristads också en cirkulär tröja tillverkad delvis av uttjänta arbetskläder, vilket innebar ett stort kliv framåt mot målet att sluta cirkeln på produktionen.

Fristads först med miljövarudeklaration

Att arbeta med hållbarhet är inget nytt för Fristads, som var först i världen med att producera en miljödeklarerad klädkollektion 2019. En miljödeklaration, eller EPD (Environmental Product Declaration), ger kunden detaljerad information om miljöavtrycket från en viss produkt, till exempel hur mycket koldioxid och vatten som gått åt under produktionen. Datan från EPD:erna gör det lättare för kunden att jämföra miljöavtrycket från olika produkter och kan även användas för att rapportera indirekta utsläpp i Scope 3, något som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

– Sedan vi lanserade vår första kollektion med miljömärkta plagg har vi successivt ökat antalet miljödeklarerade produkter med EPD och även fokuserat på den delen av kedjan som står för största delen av utsläppen, produktionen, genom att gå ännu längre i våra cirkulära processer, berättar Petra Öberg Gustafsson.

Minskade utsläpp under 2023

Arbetet har gett resultat. Fristads utsläpp per producerad produkt har minskat från 7,39 kg år 2022 till 6,09 kg förra året, vilket är en minskning med 18 procent. Dessutom har företaget förbättrat sina metoder för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp genom att samla in faktiska data från produktionen istället för att använda branschgenomsnitt och uppskattningar. Den nya, mer precisa datan visar att Fristads klimatpåverkan från produktionen är 31 procent lägre än man tidigare trott.

– Vi försöker hela tiden ligga steget före och ser hur vi genom att anamma nya miljövarudeklarationer som EPD kan visa hur det går att producera funktionella, högkvalitativa arbetskläder med mindre klimatpåverkan, därför är det oerhört glädjande att våra utsläpp är lägre än vi tidigare trott. Det stärker oss i vår övertygelse om att mäta är att veta, avslutar Petra Öberg Gustafsson.