Nyheter

Ideon hotspot när lagerhantering och hållbarhet revolutioneras

– En SiB Solutions-kund sparar pengar, värnar om miljön och stärker sin affärsposition genom att tillhandahålla fler och fler prickfria leveranser i rätt tid. Men, vår förmåga att ständigt utvecklas och försvara en plats i logistikteknologins framkant, kräver mycket av oss och sammanhanget vi verkar i.

Det menar Stefan Borg, vd på Ideon-baserade SiB Solutions.

På bara några få år har SiB Solutions växt från ett par skrivbord i inkubatorn på Ideon Science Park, till att idag bestå av arbetsplatser för närmare 30 medarbetare. Och då är dotterbolagen i Nederländerna, Storbritannien och USA inte medräknade.

– Bland våra kunder finns en rad väletablerade och namnkunniga företag, både här i Sverige och utomlands. Och vi växer stadigt, fortsätter Stefan Borg.

Fortfarande är det på Ideon Science Park och i Wihlborgs kontorshus Alfa 3-6 som SiB Solutions bedriver utveckling och har sitt huvudkontor. Verksamheten är kunskapsintensiv, pådriven bland annat av den snabba tekniska utvecklingen, uppkomsten av nya och ibland disruptiva affärsmodeller samt samhällets krav på reell, grön omställning.

Video-analys och AI i symbios

– Logistikintensiva företag befinner sig i ett läge där kraven på effektivisering, trygghet och hållbarhet sammanfaller. I våra kunders verksamheter är logistik ett kritiskt element i affärsmodellen, en viktig beståndsdel för framgång och konkurrenskraft. Även mindre störningar i leveranskedjan riskerar att påverka deras lönsamhet och leda till goodwill-tapp.

– Med våra tjänster, som är baserade på intelligent video och artificiell intelligens, är det möjligt att upptäcka, rapportera och undvika felleveranser, returer och onödiga extra-transporter. Det i sin tur bidrar till att kundernas totala klimatavtryck kan hållas på låg nivå.

Rätt sammanhang

Alfa 3-6 på Ideon Science Park var det första huset att etableras i den numera så välkända forskarbyn. Byggnaden ingår i Wihlborgs bestånd av kommersiella fastigheter och inrymmer såväl start-ups som etablerade företag, främst inom tech-sektorn.

– Att befinna sig i sammanhang och miljöer präglade av kreativitet, know-how, olika forskningsprojekt och driv, smittar av sig. Ända sedan vi tog våra första kvadratmetrar i besittning 2017, har vi upplevt hur närvaron här på Ideon medfört att vi alltid varit, och är, välkomna att ventilera idéer och utmaningar. Dels med andra verksamheter i Ideon-familjen, dels med Wihlborgs som engagerat hjälpt oss att växa och utvecklas.

– Wihlborgs är proaktiva i sitt agerande gentemot oss som hyresgäst och det underlättar när man växer snabbt och vill göra det så bekymmersfritt som möjligt.

På bilden: Alfa 3-6 är Ideons första byggnad och stod färdig år 1984. Husets hjärta är Ideon Agora som är en inspirerande plats för spontana möten mellan företagare, studenter, entreprenörer och affärsrådgivare. Här finns även Ideons inkubator som hjälper nystartade företag att utvecklas.