Nyheter

Bovra lanserar Energiklivet och Det gröna kuvertet

Under Almedalsveckan lanserade Bovra samhällsinitiativet Energiklivet och Det gröna kuvertet i samarbete med branschorganisationerna Eneff och Swedisol. Energiklivet är en samarbetsplattform och digital mötesplats för privata, offentliga och ideella aktörer och småhusägare som vill ta ett första steg för att energieffektivisera sitt hus.

Vill underlätta energieffektivisering “ett kliv i taget”

Under juni skickades de första 20 000 gröna kuverten ut till småhusägare runt om i Sverige. I kuvertet finns information om varför husägaren ekonomiskt och miljömässigt gynnas av att energieffektivisera. Det första steget är att inspirera till att göra ett digitalt energitest som görs i Bovras app.

Testet är framtaget i samarbete med energiexperter och ger skräddarsydda förslag på vad husägaren borde göra med just sitt hus och hur de kan minska energianvändning och klimatavtryck, spara pengar och inte minst öka husets värde. Husägaren kan därefter välja att komma i kontakt med företag som kan utföra en eller flera av de föreslagna åtgärderna.

En “one-stop-shop” som kan bidra till att förverkliga EU:s Energieffektiviseringsdirektiv

Idag kommer 40 procent av EU:s energianvändning och 36 procent av växthusgasutsläppen från byggnader. I oktober 2023 trädde det nya direktivet om energieffektivitet (EED) i kraft som syftar till att minska primär- och slutlig energianvändning på EU-nivå med 11,7 procent fram till 2030.

Därtill finns även direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som fastställer mål för att minska utsläppen för byggnader på både EU-nivå och nationell nivå. Merparten av effektiviseringen ska ske i den sämre delen av beståndet.

– Med Energiklivet och Det gröna kuvertet vill vi bidra till att Sverige ska kunna uppnå målen i de nya EU-direktiven och i stor skala uppmuntra småhusägare, som kanske aldrig tänkt tanken, att påbörja en omställning. Potentialen är enorm! Det handlar om att på ett mer lekfullt sätt inspirera och informera husägare och sänka trösklarna genom att koppla ihop husägaren med företag som kan genomföra åtgärderna, förklarar Jens Nilsson, VD och grundare av Bovra samt initiativtagare till Energiklivet.