Nyheter

Nyskapande hypoteser med hög risk ska bidra till ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Kaffeavfall som batterimaterial, uttjänta textilier som bidrar till hållbar stålproduktion och lim från bioetanol. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har sex projekt beviljats medel i steg 1 i vårens utlysning. Gemensamt för samtliga är att de tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning.

– Projekten visar en stor bredd av exempel på hur andelen biobaserade och cirkulära lösningar kan ersätta dagens fossilbaserade alternativ. Vi på BioInnovation ser mycket fram emot att följa hur dessa spännande idéer utvecklas, säger biträdande programchef Sverker Danielsson. 

– BioInnovations satsning på Hypotesprövningsprojekt möter upp ett stort och tydligt behov. Det är vid det här laget hundratals aktörer som har tagit ett första steg med stöd av detta erbjudande, och projekten visar på många nya möjligheter inom cirkulär bioekonomi. Den 3 september stänger vi den sista omgången av Hypotesprövning steg 1, säger programchef Per Edström. 

– På pappret är ju vår idé om att lösa ett resursbehov genom att avskaffa ett avfallsproblem för bra för att inte undersökas. Vi ser den korta ledtiden för Hypotesprövningsprojekten i BioInnovation som en viktig faktor i att skapa samverkan i nya konstellationer där man snabbt kan ta reda på om det finns en faktisk potential, säger Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl, som leder ett projekt kring uttjänta textilier.

– BioInnovations Hypotesprövning ger oss en utmärkt plattform att testa valorisering av kaffeavfall för att möjliggöra mer hållbara och cirkulära batterier och öka EU:s resiliens i batteriproduktion. Vi är stolta över att arbeta med Selecta och Granode om denna hypotes! Och som vi säger: ”Genom att dricka kaffe kan vi alla bidra till ”grönare” batterier”, säger Dr. Illia Dobryden och Dr. Marie-Claude Béland, RISE Research Institutes of Sweden, som båda arbetar i projektet ”Avfall till Watt?”

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2024; 

Valorisering av kaffeavfall för batterimaterial ”Avfall till Watt?” 

Fraktionering av svampbiomassa för valorisering av sidoströmmar från skogsindustrin 

Hållbar stålproduktion genom effektivt nyttjande av uttjänta textilier 

VAM-baserat lim från bioetanol 

Biobaserade piezofibrer för tekniska textilier 

Nonwoven Cellulosamatris för Extrakorporeal Immunadsorption 

Foto: LoggaWiggler