Nyheter

Flameguard har utvecklat en unik brandskyddslösning

– Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd ska brandklassade byggnadsdelar utföras i lägst brandklass EI 30. Av de brandskyddsprodukter bestående av svällband eller takfotsband som finns på marknaden i dag så är det ingen som uppfyller brandklass EI, även om vissa tillverkare hävdar det i sin marknadsföring.

Det säger Peter Ekström som arbetar med brandteknisk support och rådgivning på Flameguard Brandskydd. 

– För några år sedan satt vi i möte med Boverket och där framkom det med all önskvärd tydlighet att det är både oetiskt och väldigt missledande att marknadsföra och benämna alla typer av svällband och takfotsband med brandklass EI, då dessa per definition aldrig kan uppnå det. 

Den här typen av brandskydd låter lågor passera fritt in i konstruktionen och släpper dessutom in gnistor, rökgaser och värme under flera minuter innan den brandsvällande funktionen har stängt luftspalten. 

– Brandkonsulterna känner till denna risk och vet att det i varje enskilt projekt krävs en analytisk dimensionering om man önskar använda brandskydd med lägre prestanda än vad föreskrift och byggregler anger. Det är okej att använda svällband, så länge som detta förfarande finns på plats, säger Peter Ekström. 

Idag finns det ett flertal systemlösningar med riktig, verifierad EI på marknaden, lösningar som ger ett direkt skydd mot brandspridning, utan flera minuters fördröjning. Frågan är då om det år 2024 är rimligt att föreskriva och använda brandskydd som inte uppfyller EI-klass?  

Typgodkänt brandnät med brandklass EI 

Flameguard har utvecklat en unik brandskyddslösning för luftspalter med brandklass EI, en lösning som tillhör en helt ny generation av brandskydd, med högre prestanda och säkerhet. 

– Brandnätet INCA WFS net® är hittills det enda brandskyddet för luftspalter som erhållit ett svenskt typgodkännande. Brandnätet är framtaget för luftspalter mellan 25–45 millimeter och är gediget brandprovat i träkonstruktioner. 

Brandtätningssystemet är klassificerat med brandklass EI 30 / EI 45 / E 60 enligt allra senaste standarder (EN 1366-4:2021, EN 13501-2:2016). 

Tätt från första sekund

För att klara de tuffa EI-kriterierna i den nya versionen av standarden måste konstruktionen vara helt tät ögonblickligen vid en brand – från första sekund, vilket brandnätet INCA WFS net® är. Ingen analytisk dimensionering behöver utföras eftersom systemet uppfyller Boverkets Byggregler (BBR). 

– Det är viktigt att påpeka att typgodkännandet endast går att åberopa om brandskyddslösningen är korrekt monterad i enlighet med monteringsanvisningen. Först efter korrekt montage och verifierande egenkontroll är lösningen att anses som typgodkänd, understryker Peter Ekström. 

Enklare för föreskrivare och utförare 

Med produkter som brandprovats enligt senaste standarder och som efter korrekt montage blir typgodkända blir det enklare och säkrare för föreskrivare att välja systemlösning. 

– Kunskapen om brandskydd för luftspalter och produkternas egentliga prestanda är vag hos många av de som föreskriver brandskydd. Att vissa tillverkare utnyttjar det och hävdar att deras produkter har bättre prestanda än de har är allvarligt. Det handlar ju om att skydda både människoliv och egendom, avslutar Peter Ekström.