Nyheter

Smarta batterier får grönt avdrag igen

Idag kom Skatterättsnämnden med ett förhandsbesked till en privatperson som sökt grönt avdrag för ett stationärt hemmabatteri som skulle användas till stödtjänster. Beslutet blev positivt och Skatterättsnämnden går därmed på branschens linje; batterier som används till stödtjänster bör vara berättigade till grönt avdrag.

Skatteverket har idag publicerat ett nytt ställningstagande i linje med beskedet och ändrat sin hållning i frågan.

– Det är glädjande för den gröna omställningen att smarta batterier kan få grönt avdrag igen. Batterierna är en helt avgörande del av framtidens energisystem, säger Anna Werner vd Svensk Solenergi.

Vid årsskiftet ändrade Skatteverket sin tolkning av vilka batterier som ska berättiga till grönt avdrag. Ändringen innebar fram till idag att många villaägare fick avslag på sina ansökningar om grönt avdrag för batteri.

Problematiken med det gröna avdraget har under vinter och vår adresserats av flera riksdagspartier vid interpellationsdebatter och frågestunder i riksdagen.

– Jag är såklart glad att Skatterättsnämnden gick på Svensk Solenergis linje, men också tacksam att Skatteverket så snabbt beviljar avdrag igen, avslutar Anna Werner.

Alla de som nekats avdrag 2023 och 2024 kan kräva att Skatteverket omprövar beslutet utifrån dagens ställningstagande.

Foto: Jann Lipka