Nyheter

Vattenfalls Solindex 2024 visar: Efter förra årets rekordår för solceller – nu lockar batterier

Förra året ökade antalet solcellsinstallationer kraftigt i Sverige. Vattenfalls Solindex 2024 visar att intresset för att installera solceller fortfarande är mycket högt. Dessutom överväger hälften av villaägarna att investera i tillhörande batteri.

I Sverige finns det idag över en kvarts miljon solcellsanläggningar och under 2023 installerades över 100 000 nya, vilket är mer än dubbelt så många som under 2022. Vattenfalls Solindex, som genomförs för sjunde året i rad via Kantar Sifo, har undersökt svenskarnas inställning till solceller. Resultatet visar att sex av tio (62 procent) vill investera i solpaneler på sitt tak det närmsta året. Dessutom överväger hälften (47 procent) av Sveriges villaägare att investera i ett batteri till sin solcellsanläggning.

– Det är glädjande att så många är intresserade av olika energilösningar. Med ett solcellsbatteri kan man använda mer av den el man producerar själv. Den egenproducerade elen blir billigare än köpt el då man slipper betala skatt, moms och rörlig nätavgift för den. Solcellsbatteriet lagrar överskottsel från solcellerna för användning på natten eller när det är molnigt. Den el du inte använder säljs till ditt elbolag och du får även ersättning för nätnytta från nätbolaget samt skatteavdrag för elen du säljer, säger Jens Berggren, klimatcoach på Vattenfall.

Undersökningen visar också att om alla småhus i Sverige hade solpaneler på sina tak skulle de producera över 11 miljarder kWh fossilfri solel. Det skulle räcka till att köra alla Sveriges drygt
300 000 elbilar över fem varv var runt jorden.

Så svarar svenskarna om solceller och batterier:

Sex av tio (62 procent) vill investera i solceller under det närmsta året, men bara en tiondel (12 procent) känner till att man får 60 öre/kWh i skatteavdrag för den el man säljer. (Gäller upp till 30 MWh och för lika många kWh som man köper)

Över hälften (52 procent) tror att solceller skulle sänka deras elräkning och bidra positivt till hushållskassan.

Fyra av tio (39 procent) uppger att en solcellsinstallation skulle få dem att känna sig stolta att bidra till en bättre miljö och framtid.

– Det är tydligt att intresset kring solceller fortsätter att stiga bland svenskarna och många ser det som en möjlighet att dryga ut hushållskassan. Solceller bidrar med fossilfri el vilket kan öka värdet på sitt hus samtidigt som man är med och bidrar till energiomställningen. Har man inte förutsättnignarna eller möjligheten att själv investera i solceller kan man ändå ta del av solenergin genom ett fossilfritt elavtal från Vattenfall, säger Jens Berggren.

Om kartläggningen för Solindex:  
Solindex visar hur mycket solel som skulle produceras årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla småhus hade Vattenfalls solpaneler. Globalstrålning är den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den består av strålning direkt från solen och diffus strålning från himlavalvet, det vill säga solljus som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln. 
 
Om undersökningen:  
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 28 maj – 2 juni 2024. Totalt intervjuades 2 172 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. 
Om uträkningen: 
Indexformel: ((Antal småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000
Antal småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 procent för ett småhus med bra solläge. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Elbilar drar i genomsnitt ca 0,17 kWh/km, jordens omkrets är 40 000 km, solceller på samtliga småhustak skulle producerat 11,4 TWh 2023 och det fanns 312 000 helelbilar i Sverige i maj 2024.