Nyheter

Minskat matsvinn i topp bland svenskarnas hållbarhetsmål

Fyra av tio svenskar räknar med att ställa om sitt liv för klimatets skull, och det redan under 2024. Den vanligaste förändringen handlar om att minska matsvinnet, följt av att dra ner på inköp av kläder, möbler och hemelektronik.

‘Det här visar en ny undersökning bland drygt 1 000 svenskar som genomförts av PwC tillsammans med Kantar Media.

– 54 procent av svenskarna är inställda på att minska sitt matsvinn under året, och bland kvinnor är andelen så hög som 60 procent. Samtidigt är det anmärkningsvärt att bara 12 procent räknar med att byta till en mer miljövänlig bil, och endast 17 procent planerar att dra ner på flygresor, menar Johan Jacobsson, ansvarig för klimatrådgivning på PwC.

Yngre driver på klimatomställningen

Undersökningen visar även att yngre personer mellan 18-29 år är mest förändringsbenägna, och där hela 49 procent tänker ställa om. I botten hamnar åldersgruppen 30-49 år där 37 procent planerar för förändringar. Viljan till omställning är något högre i åldrarna 50-79 år jämfört med åldersgruppen 30-49 år.

– Vi ser även en ökad press på näringslivet. Hela 66 procent av de medverkande vill att svenska företag tar ett större ansvar när det gäller minskad klimatpåverkan. Åsikten är som starkast bland kvinnor (76 procent) och bland yngre personer 18-29 år (72 procent), berättar Johan Jacobsson. 

Bekämpa klimatförändringarna viktigaste FN-målet

Respondenterna har även rangordnat FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här hamnar bekämpandet av klimatförändringarna i topp, vilket anges av 32 procent. På andra plats återfinns  hållbar konsumtion och produktion som anges av 28 procent, följt av att bevara ekosystem och biologisk mångfald (26 procent).

Om undersökningen

Svenska folket om klimatförändringarna är en attitydundersökning som genomfördes i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen) under perioden 31 maj till 3 juni på uppdrag av PwC Sverige. Totalt intervjuades 1 062 personer i åldern 18–79 år. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.