Nyheter

Affärslägesuppdatering från Svenska Aerogel: ”Vi mottar allt fler pilotordrar och ser fram emot fortsatt tillväxt”

Under våren 2024 har Svenska Aerogel sett en växande trend av större kundprojekt som går in i pilotfasen samt mottagit ett flertal pilotordrar. Bolaget fick sin första order från en nyckelkund inom transportindustrin, och nyligen skickade Svenska Aerogel en containerorder på cirka 1,4 ton till en av sina partners i Asien.

Här uppdaterar vd Tor Einar Norbakk om orderläget, nyckelkunder och en ny, intresseväckande applikation för Svenska Aerogels material.

Framsteg med nyckelkunder inom alla segment

Pilotordern från en europeisk, globalt etablerad leverantör till fordonsindustrin var på 560 kg Quartzene® – en betydligt större mängd än Svenska Aerogels kunders typiska pilotorderstorlek.

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, berättar om den senaste utvecklingen i detta projekt:

– Kunden har nu introducerat sin nya produkt med Quartzene® på marknaden enligt plan. Produktintroduktionen är ett viktigt steg som förväntas ytterligare stärka vår position inom industrin för elfordonsbatterier.

Tor Einar Norbakk uppdaterar också om ett nyckelkundsprojekt inom bygg- och fastighetsbranschen:

– I vårt samarbete med en producent av termiskt isolerande ytskikt samt Cool Roof-lösningar har kunden kvalificerat projektet vidare och tillsatt ytterligare resurser för att föra projektet fram till en kommersiell produkt. Parallellt med detta specifika projekt har samarbetet också lett till ett par andra projekt ute i världen – både i och utanför Europa.

samarbetsavtalet med den världsledande producenten inom processindustrin har två av tre delprojekt slutförts.

– Vi har nått kundens behov gällande materialegenskaper i labbskala och arbetar nu med att skala upp lösningen. Denna uppskalning kommer att göra det möjligt att genomföra praktiska försök i kundens produkt. När vi lyckas kommer de nya egenskaperna att ge oss en betydande konkurrensfördel inom alla termiskt isolerande lösningar. Vi ser mycket positivt på de möjligheter detta medför.

Utöver nyckelkundsprojekten har Svenska Aerogel under det senaste året även kommunicerat om utvecklingen av ett nytt aerogelmaterial som ska användas i en patenterad tandkräm mot ilningar.

– Producenten fortsätter att arbeta med lanseringen och säkerställa att alla tandkrämens egenskaper är på plats för att skapa en högkvalitativ produkt. Vi förväntar oss att kunna ge mer detaljerad information under tredje kvartalet. De första leveranserna från oss beräknas ske under första kvartalet 2025. Fram till dess ska vi förbereda för tillverkning i vår produktionsmiljö.

Flera stora pilotordrar under våren

Även vårens andra pilotordrar har överskridit den typiska pilotorderstorleken, vilket visar på kundernas stora produktionsapparat och potential. En order på cirka 160 kg skickades till en ny kund inom processindustrin som utvecklar en unik teknik för termisk isolering.

Därefter skickades en order på 360 kg till en europeisk tillverkare av isoleringsmaterial för användning i en applikation riktad mot konsumentmarknaden. Utöver pilotordrarna har en av bolagets partners i Asien drivit två nya kundprojekt in i nästa fas, vilket nyligen resulterade i en containerorder på cirka 1,4 ton.

– Alla dessa kundprojekt kommer att bidra till vår tillväxt allteftersom de mognar, säger Tor Einar Norbakk.

Ny kundapplikation: matterande färg

Slutligen delar Tor Einar Norbakk med sig av ett kundprojekt som bolaget inte informerat om tidigare. Det handlar om att Quartzene® testas i matterande färg för bland annat fordon och industrimålning inom ett nytt kundsegment för Svenska Aerogel.

– Flera välkända aktörer har fått upp ögonen för den matterande effekt som vårt material kan tillföra. Vi ser med stor tillförsikt på de spännande möjligheter som den här unika materialegenskapen kan öppna för framöver.