Nyheter

Ecophon skärper sina utsläppsmål

Samtidigt som Sveriges utsläpp beräknas öka (1) de kommande åren går svenska exportföretaget Ecophon i motsatt riktning. I sin nya hållbarhetsrapport skärper Ecophon sina mål och siktar på ”netto noll”-utsläpp för ”Scope 1 och 2” redan 2026 i stället för 2030.

Under 2023 lyckades Ecophon minska sina ”Scope 1- och 2”-utsläpp med 60 procent jämfört med 2017, alltså de utsläpp som orsakas direkt av företaget och utsläppen från den energi företaget förbrukar. Tack vare minskade koldioxidutsläpp i produktionen siktar företaget på att nå ”netto noll” (2) för direkta och inköpsrelaterade utsläpp tidigare än förväntat. Detta framkommer i företagets nya hållbarhetsrapport.

För att uppnå netto noll för direkta och inköpsrelaterade utsläpp kommer Ecophon att utöka inköpen av förnybar el och fasa ut fossilintensiv processutrustning. Företaget fokuserar även på att minska energiförbrukningen genom att återcirkulera varmluft och uppgradera till energieffektiv utrustning.

Vidare planeras framtida produkter med låg miljöpåverkan redan i designfasen, vilket minimerar avfallet under tillverkningen.

– Vi är mycket glada över att vi nu ligger före tidsplanen om netto noll utsläpp för ”Scope 1 och 2”. Detta är ett resultat av våra medarbetares engagemang och hårda arbete för att minska koldioxidutsläppen i alla delar av vår verksamhet, från design till produktion. Nu visar vi att Ecophon går före och leder utvecklingen i att ställa om byggbranschen, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist på Ecophon.

Ecophons nya hållbarhetsrapport visar även att företaget ligger i framkant inom hållbarhetsarbete och innovation. Bland initiativen finns utvecklingen av produktsortimentet Carbon Low, som i snitt minskar koldioxidavtrycket med en tredjedel jämfört med standardprodukter. Dessutom är återbrukstjänsten för ljudabsorbenter, Reuse, nu i full drift efter en framgångsrik pilotfas under 2023. Det är några av flera steg som behöver tas mot en cirkulär värdekedja och en mer hållbar byggbransch.

I hållbarhetsrapporten framgår även att 87 procent av Ecophons försäljning nu har en miljövarudeklaration (EPD). Målet är att nå full täckning av produktsortimentet inom två år. Miljövarudeklarationer är viktiga för att säkerställa transparens och beräkna miljöpåverkan genom hela produktens livscykel.

– Vi är fast beslutna att fortsätta vara transparenta och dela våra framsteg med våra kunder och samarbetspartners. Våra hållbarhetsmål är ambitiösa, men helt nödvändiga. Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med vår färdplan för att nå målet om nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2050, avslutar Erika Edlund.