Nyheter

Så blir företagets bortglömda IT-produkter en tillgång

Enligt en ny undersökning som gjorts av Mantap Global på uppdrag av Dustin, där över 1800 beslutsfattare inom IT-inköp i Norden och Benelux deltog, sparar mer än hälften av alla svenska företag gamla IT-produkter istället för att återvinna eller återanvända dem. Detta innebär inte bara miljö- och säkerhetsrisker utan leder även till onödiga kostnader.

På många företag sparas gammal IT-utrustning i förråd eller skåp på kontoret.

Det finns dock flera nackdelar med detta:

Miljö: Elektroniskt avfall innehåller ofta farliga ämnen som kan vara skadliga om de inte hanteras på rätt sätt. Dessutom kräver tillverkning av ny IT-utrustning – som ju behöver köpas in om den gamla inte återanvänds – betydande mängder råmaterial, energi och vatten, vilket leder till ännu mer koldioxidutsläpp och användning av råvaror.

Säkerhet: Gammal IT-utrustning kan fortfarande innehålla känslig information, vilket innebär en säkerhetsrisk om den skulle hamna i fel händer.

Kostnad: IT-produkter tappar snabbt i värde. Genom att låta produkterna ligga oanvända går företaget miste om möjligheten att sälja dem för återanvändning medan de fortfarande har ett restvärde. Att ständigt köpa nya IT-produkter är dessutom dyrare än att återanvända eller rekonditionera befintliga.

Utrustningen transporteras till ett av Dustins återtagningscenter där all data raderas på ett säkert sätt. Utöver det tas alla identifieringsmärken från tidigare ägare bort för att säkerställa fullständig avidentifiering.

Genom att rensa ut gamla IT-produkter kan företag potentiellt generera intäkter genom återanvändning eller återvinning. Dessutom bidrar detta till en mer hållbar och säker hantering av företagets IT-resurser.

Joakim Aspelin, som är ansvarig för Large Corporate and Public på Dustin i Sverige, rekommenderar att de företag som har gamla IT-produkter liggandes längst in i förrådet rensar ut dem. Dessa produkter kan återanvändas, vilket förlänger deras livscykel och bidrar till en cirkulär ekonomi. Materialen från produkterna kan så småningom användas för att tillverka nya produkter.

– För de som arbetar under sommaren när det kanske är lite lugnare på kontoret kan det vara ett ypperligt tillfälle att passa på att rensa ut gammal IT-utrustning från kontoret. Att lämna in den gamla IT-utrustningen för återtag är enkelt och kostnadseffektivt. De flesta produkter, såsom datorer, skärmar och mobiltelefoner, kan återanvändas. Genom att säkert radera data och fräscha upp dessa produkter kan de få ett nytt liv, säger Joakim Aspelin.

Processen är enkel:

Ett säkerhetsskåp levereras till företaget för insamling av gammal IT-utrustning.

Utrustningen transporteras till ett av Dustins återtagningscenter där all data raderas på ett säkert sätt. Utöver det tas alla identifieringsmärken från tidigare ägare bort för att säkerställa fullständig avidentifiering.

De produkter som kan återanvändas renoveras så att de kan användas inom företaget igen alternativt säljas vidare, medan resten återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att vidta dessa åtgärder kan det bidra till att minska företagets klimat-och miljöpåverkan, förbättra datasäkerheten och minska kostnaderna som är kopplade till gammal IT-utrustning.

Foto: googlerankfaster