Nyheter

Vinnare av 2024 års stipendium för bästa masteruppsats inom Cirkulär Ekonomi

Den 4 juli delade Ramboll ut 2024 års stipendium för bästa examensarbete inom cirkulär ekonomi till Xin Bin, för arbetet ”Assessing Circularity in Batteries in Automotive Industry: Developing Indicators and Frameworks for Sustainable Energy Storage”.

När vi står inför framtidens utmaningar inom hållbar utveckling spelar cirkulär ekonomi en avgörande roll i att omvandla våra affärsmodeller och samhällsstrukturer. Xin Bins arbete inspirerar till att tänka innovativt och hållbart genom att utveckla och testa cirkulära indikatorer för hållbar batterihantering i fordonsindustrin. Med en djupgående analys och praktiska rekommendationer kring cirkulära indikatorer visar uppsatsen vägen mot en mer cirkulär och hållbar omställning.

Xin Bins arbete, som genomfördes vid KTH, uppmärksammas för sin djupgående undersökning av cirkulära indikatorer och hur dessa kan tillämpas för att förbättra hållbarheten inom batterihantering för elfordon genom en praktisk fallstudie av Volvo EX40 elfordon.

– Min förhoppning är att indikatorerna ska kunna användas inte bara av producenter och företag, beslutsfattare är också en viktig målgrupp, säger stipendiaten Xin Bin.

– Det är inspirerande att se hur Xin Bins arbete inte bara identifierar de teoretiska grunderna för cirkulär ekonomi utan också tillhandahåller praktiska indikatorer som kan användas av industrin för att främja cirkularitet och hållbarhet. Denna typ av forskning är avgörande för den cirkulära omställningen, säger juryns ordförande Linda Nilsson, chef för Ramboll Environment & Health i Sverige.

Juryns motivering

”Xin Bins examensarbete imponerar med sin noggranna metodik och djupgående analys om hur cirkularitet kan följas upp och tillämpas på elfordonsbatterier. Genom att utveckla och testa cirkulära indikatorer i en fallstudie, visar arbetet på konkreta lösningar för att möta de utmaningar vi står inför i omställningen till en cirkulär ekonomi. Xin inspirerar oss att tänka långsiktigt och hållbart, och exemplifiera hur cirkulära indikatorer kan utvecklas för en specifik bransch för att bidra till hållbar samhällsomställning.

Vi gratulerar Xin till denna välförtjänta utmärkelse och ser fram emot att se hur dessa idéer kan inspirera bilindustrin och andra branscher att utveckla indikatorer för att följa upp cirkularitet.”

Jury: Linda Nilsson (ordförande), Åsa Soutukorva Swanberg, Åsa Lindgren, Philip Näslund och Ylva Frithiofson.

Foto: Ramboll/Hanna Fjällman

På bilden från vänster: Jonathan Klement, Tomas Thernström, Xin Bin, Linda Nilsson, Åsa Soutukorva Swanberg